BWA Sandomierz Galeria Sztuki Sandomierz
BWA Sandomierz

WROCŁAWSCY GRAFICY (01.IX. - 19.IX.2006)Wystawa grafików z Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu.

Prof. Jacek Szewczyk
- urodzony we Wrocławiu w 1958r. Studia w PWSSP we Wrocławiu. Dyplom z wyróżnieniem z projektowania graficznego. Prowadzi Pracownię Grafiki Artystycznej na Wydziale Grafiki ASP we Wrocławiu. Od 2005 roku Rektor ASP we Wrocławiu.

Prof. Andrzej Basaj - urodzony w 1943 roku, studia na Wydziale Malarstwa i Grafiki wrocławskiej PWSSP, dyplom w 1965 roku, obecnie profesor ASP we Wrocławiu.

Prof. Christopher Nowicki - urodzony w 1959 roku w Toledo w Stanie Ohio. Studia w Toledo Museum of Art School of Design i na University of Toledo - tytuł bakałarza sztuk; na University of Washington w Seatlle - tytuł magistra sztuk. Od 1994 roku wykładowca na ASP we Wrocławiu. W 2005 roku uzyskał stopień adiunkta habilitowanego na tej uczelni. Uprawia grafikę i rysunek.

Prof. Przemysław Tyszkiewicz - urodzony w 1964 roku we Wrocławiu. Studia w PWSSP we Wrocławiu, dyplom z Projektowania Graficznego i Grafiki Artystycznej. Od 1992 roku pracuje w ASP we Wrocławiu, od 2003 roku na stanowisku profesora w Pracowni Grafiki Artystycznej. Pełni funkcję prezesa Fundacji im. Eugeniusza Gepperta przy ASP we Wrocławiu. Uprawia grafikę artystyczną.

Prof. Paweł Frąckiewicz - studia w PWSSP we Wrocławiu, dyplom 1982 roku. Zajmuje się rysunkiem, litografią, malarstwem. Od 1999 roku organizuje Międzynarodowy Konkurs Rysunku we Wrocławiu. Stypendysta Ministra Kultury i Sztuki Słowacji w Bratysławie w 1989 roku, stypendium twórcze Departamentu Stanu USA w Tamarynd Institute w Albuquerque w 1990 roku.

Prof. Anna Janusz-Strzyż - urodzona w 1968 roku. Studia na Wydziale MGRz w Katedrze Grafiki w pracowni artystycznej prof. Andrzeja Basaja na PWSSP we Wrocławiu. Dwukrotna stypendystka Fundacji im. Tadeusza Kulisiewicza.

Ad. Małgorzata Etber-Warlikowska - urodzona w 1970 roku. Studia na Wydziale Grafiki ASP we Wrocławiu, dyplom z grafiki poszerzony o ceramikę unikatową.

As. Anna Trojanowska - urodzona w 1978 roku we Wrocławiu. Studia na Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, gdzie obecnie pracuje.

As. Mariusz Gorzelak - absolwent Wydziału Grafiki ASP we Wrocławiu. Dyplom w pracowni Grafiki Warsztatowej prowadzonej przez prof. Andrzeja Basaja i prof. Annę Janusz-Strzyż.<h4>Wrocławscy graficy: prof.Jacek Szewczyk, prof.Andrzej Basaj, prof.Christopher Nowicki, prof.Przemysław Tyszkiewicz, prof.Paweł Frąckiewicz podczas finisażu z Teresą Pilch (Dyrektor BWA)</h4>
1

Agencja reklamowa GAMA © 2009