BWA Sandomierz Galeria Sztuki Sandomierz
BWA Sandomierz

Porównania 25 - 16.12.2016 r. - 08.01.2017 r.25 - jubileuszowa edycja konkursu "Porównania" zaowocowała wystawą, która ujawniła zdecydowane twórcze charaktery i mnogość artystycznych dyscyplin otwartych na nowe formy kreacji. Jury pod przewodnictwem prof. Aleksandra Olszewskiego, dziekana Wydziału Sztuki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu – po wstępnej kwalifikacji do wystawy wybrało 48 prac 28 autorów. Uwagę Jury zwróciły dzieła Ryszarda Gancarza, Alicji Czajkowskiej-Chmielewskiej, Szymona Góździa, Elżbiety Brzezińskiej, Magdaleny Pilch, Janusza Barana, Teresy Pilch, Andrzeja Rachonia, Jadwigi Kukuły, Andrzeja Rzepki, Marka Pokutyckiego i Stanisława Świecy. Spośród tych artystów komisja wyłoniła laureatów tegorocznych "Porównań". Najwyżej zostały ocenione prace dwojga artystów, którym przyznano dwie pierwsze równorzędne nagrody. I Nagroda Starosty Powiatu Sandomierskiego przypadła Stanisławowi Świecy za prace pt. "Totem" i "Pocałunek", świetne gipsoryty, w których drobna kreska tworzy doskonałe formy dynamicznych i ekspresyjnych figuracji. Budowane z mistrzowską precyzją baśniowo – fantastyczne rzeczywistości, w których artysta daje upust niczym nieskrępowanej wyobraźni, zachwycają zarówno surrealistyczną poetyką utrzymaną w bio-mechanicznym klimacie H. R. Gigera, jak i wirtuozerią warsztatu. I Nagroda Burmistrza Sandomierza przyznana została Alicji Czajkowskiej-Chmielewskiej za malarskie prace pn. "daleko od wczoraj ...3" i "daleko od wczoraj ...6", będące malarskim zapisem kalendarza zdarzeń, uczuć i emocji. Utrzymane w niemal monochromatycznej kolorystyce, która niewątpliwie podkreśla narracyjny charakter prac, wywołują skojarzenia z nowoczesnym witrażem, który świecąc wewnętrznym blaskiem pozwala zajrzeć, w granicach wyznaczonych przez autorkę, do jej własnego świata artystycznej wrażliwości.Jury przyznało także dwie drugie nagrody równorzędne. II Nagroda Marszałka Województwa Świętokrzyskiego trafiła do Andrzeja Rachonia, który został nagrodzony za olejne pastele z cyklu "Pejzaż prowincjonalny". Monochromatyczne, z wyraźną dominantą szarości prace, zachwycają oszczędną kolorystyką, symboliką i czystą formą, organizującą przestrzeń, podzieloną na dwie symbiotyczne krainy niemogące funkcjonować rozdzielnie. II Nagrodę Banku Spółdzielczego w Sandomierzu otrzymał Marek Pokutycki za cykl prac zatytułowanych "Tatuaże – Czarny" i "Tatuaże – Czerwony". Delikatne, ołówkiem kreowane fantazje, do końca niedopowiedziane kształty kobiecego ciała, nierealne realności wyłaniające się z głębin artystycznej wyobraźni, popartej wirtuozerią warsztatową grafitowego rysika. Laureatem III Nagrody Prezydenta Stalowej Woli został Ryszard Gancarz. Kompozycje "Obraz GT-20" i "Obraz GT-21" utrzymane w konwencji figuracji stanowią zapis chwili, zatrzymanej okiem artysty, w której człowiek postawiony w danym mu czasie, otoczony gadżetami współczesności, musi nieustannie dokonywać wyboru pomiędzy uczestniczeniem w wydarzeniach a obserwowaniem ich. III Nagroda Biura Wystaw Artystycznych w Sandomierzu przypadła Jadwidze Kukule za pracę, w wypracowanej przez artystkę technice własnej, będącą fragmentem cyklu "Wielka dama tańczy sama". Dynamiczna, kontrastowa i pełna wewnętrznej energii kompozycja, w której wirujące kształty niczym hiszpańskie flamenco, wydobywają na powierzchnię całe bogactwo stanów emocjonalnych i podkreślają znaczenie gestów i słów. III Nagrodę Biura Wystaw Artystycznych w Kielcach otrzymała Elżbieta Brzezińska za kompozycje pn. "Poza cieniem 1" oraz "Poza cieniem 2". Komputerowe grafiki utrzymane w nurcie abstrakcji geometrycznej, w szaro-popielatej chromatyce, których spokój i ciszę burzy agresywnie żółto-zielono-turkusowy element. Wyjęty wprost z graficznego wzornika kolorów, integruje całość cyklu i powoduje, że staje się on interesującą grą koloru, światła i cienia. (...)
Katarzyna Pisarczyk, fragment wstępu do katalogu

Sponsor katalogu:     

    Burmistrz Sandomierza 


Sponsor wystawy:     

   Cukiernia Jugo - www.cukierniajugo.pl

Stanisław Świeca, Totem, gipsoryt, 79 x 49 cm, 2016 r. - I Nagroda Starosty Powiatu SandomierskiegoAlicja Czajkowska-Chmielewska, daleko od jutra ...6, akryl, płótno, 100 x 100 cm, 2016 r. - I Nagroda Burmistrza Sandomierza Andrzej Rachoń, Pejzaż prowincjonalny, pastel olejny, 100 x 70 cm, 2016 r. - II Nagroda Marszałka Województwa Świętokrzyskiego
Marek Pokutycki, Tatuaże (III Czarny), technika mieszana, 68 x 48 cm, 2016 r. - II Nagroda Banku Spółdzielczego w SandomierzuRyszard Gancarz,Obraz GT-20, technika mieszana, 45 x 99,5 cm, 2016 r. - III Nagroda Prezydenta Stalowej WoliJadwiga Kukuła, z cyklu Wielka dama tańczy sama, tech.własna, 100 x 70 cm, 2016 r. - III Nagroda Biura Wystaw Artystycznych w Sandomierzu
Elżbieta Brzezińska, Poza cieniem 2, grafika komputerowa, druk cyfrowy, płótno 3D, 60 x 60 x 4 cm, 2016 r. - III Nagroda Biura Wystaw Artystycznych w KielcachStanisław Świeca, laureat I Nagrody Starosty Powiatu Sandomierskiego odbiera gratulacje z rąk Przewodniczącego Rady Powiatu Tomasza HukaAlicja Czajkowska - Chmielewska, laureatka I Nagrody Burmistrza Sandomierza odbiera gratulacje z rąk przedstawiciela Burmistrza, kierownika Referatu Kultury, Promocji, Sportu i Turystyki UM - Dariusza Sochy
Andrzej Rachoń, laureat II Nagrody Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, odbiera gratulacje z rąk dyrektora BWA Katarzyny Pisarczyk Marek Pokutycki, laureat III Nagrody Banku Spółdzielczego w Sandomierzu, odbiera gratulacje z rąk Prezesa Banku Pani Marii KalinowskiejJadwiga Kukuła, laureatka III Nagrody Biura Wystaw Artystycznych w Sandomierzu, odbiera gratulacje z rąk Dyrektora BWA Katarzyny Pisarczyk
Strona: 1 2
Agencja reklamowa GAMA © 2009