BWA Sandomierz Galeria Sztuki Sandomierz
BWA Sandomierz

Paweł Łubkowskihttp://www.lubkowski.com

Paweł Łubkowski - malarz i fotograf urodzony w 1983 roku. Swoją artystyczną edukację rozpoczął od Liceum Plastycznego, gdzie też miał pierwsze wystawy indywidualne i zbiorowe, m.in. pracę dyplomową prezentował na ogólnopolskim przeglądzie najciekawszych dyplomów. W latach 2004 - 2009 studiował malarstwo na Wydziale Artystycznym w Zielonej górze. Na przestrzeni tych pięciu lat brał aktywny udział w życiu artystycznym uczelni, wynikiem czego były wystawy m.in. rysunku, malarstwa oraz prezentacje animacji. Lata studiów były czasem rozwoju, eksperymentów oraz kształtowania się jego artystycznej osobowości. To właśnie wtedy powstały cykle malarskie jak Sacrum, Autoportrety czy Tablice. Ten ostatni wieńczy jego edukację na Wydziale Artystycznym i staje się początkiem twórczych poszukiwań obrazu doskonałego.

Paweł Łubkowski, Sacrum nr 23, technika mieszana na papierze, 97 x 97 cm, 2009 r. Dar Artysty dla BWA w Sandomierzu Paweł Łubkowski, Tablica 14, 2013, technika mieszana: korzenie, ziemia, piła / płyta osb, 200 x 180 cmPaweł Łubkowski, Tablica 18, 2013, technika mieszana: popiół, sadza, korzenie, drut kolczasty / płyta osb, 200 x 150 cm
Paweł Łubkowski, Tablica 16, 2013, technika mieszana: popiół, kosy, drut, ubrania / płyta osb, 200 x 135 cm
1
Agencja reklamowa GAMA © 2009