BWA Sandomierz Galeria Sztuki Sandomierz
BWA Sandomierz

Porównania 23 - 19.12.2014 r. - 11.01.2015 r."Porównania" - wystawa prezentująca twórczy dorobek środowiska plastycznego związanego z
Ziemią Sandomierską, w roku obecnym została zorganizowana po raz 23. Udział w niej wzięli m.in. artyści z Sandomierza, Tarnobrzega, Staszowa, Ostrowca Świętokrzyskiego, Opatowa, Stalowej Woli, Agatówki, Brzyskiej Woli, Zaklikowa.
Patronat Honorowy nad imprezą objął Wojewoda Świętokrzyski, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Starosta Powiatu Sandomierskiego i Burmistrz Sandomierza. Patronat medialny: TVP Kielce, Echo Dnia, Tygodnik Nadwiślański, Radio Kielce, Radio Leliwa. 

Jury: 

  1. prof. Tomasz Zawadzki - Instytut Sztuk Pięknych, Zakład Malarstwa II, UMCS w Lublinie - Przewodniczący
  2. Tamara Berdowska - artysta niezależny, Bielsko Biała
  3. prof. Andrzej Markiewicz - Wydział Sztuki, Uniwersytet Technologiczno Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego  w Radomiu

przyznało dwie Pierwsze Nagrody równorzędne: 

  • I Nagroda Starosty Powiatu Sandomierskiego dla Andrzeja Rachonia za pracę pt. "Pejzaż prowincjonalny"
  • I Nagroda Burmistrza Sandomierza dla Janusza Barana za zestaw prac pt. "Re-konstrukcje I Homage a J. Calvino" i "Re-konstrukcje II Homage a J. Calvino"  

dwie Drugie Nagrody Równorzędne:

  • II Nagroda Marszałka Województwa Świętokrzyskiego dla Stanisława Świecy za zestaw prac pt. "Przybysz", "Kosmita", "Intruz"
  • II Nagroda Banku Spółdzielczego w Sandomierzu dla Andrzeja Karwata za pracę pt. "Szaruga"  

dwie Trzecie Nagrody równorzędne:

  • III Nagroda Biura Wystaw Artystycznych w Kielcach dla Aleksandry Karwat za  pracę pt. "Lato"
  • III Nagroda Biura Wystaw Artystycznych w Sandomierzu dla Ryszarda Gancarza za zestaw prac pt. "Ulica XI", "Ulica XII"   

Wyróżnienie Prezydenta Stalowej Woli dla Andrzeja Luścińskiego za pracę pt. “bez tytułu”


"PORÓWNANIA są wydarzeniem artystycznym, które wpisało się już do kalendarza ważniejszych przeglądów sztuki współczesnej w regionie. Ukazują aktualne tendencje w sztuce oraz – co ważniejsze – osiągnięcia artystów, których twórczość obejmuje różne dziedziny sztuk wizualnych: malarstwo, rysunek, grafikę, fotografię czy techniki unikatowe. Jury, któremu przewodniczył prof. Tomasz Zawadzki kierujący Zakładem Malarstwa II w Instytucie Sztuk Pięknych UMCS w Lublinie, po wstępnej kwalifikacji prac do wystawy wybrało 38 prac 22 autorów. Największą uwagę Jury zwróciły prace Ryszarda Gancarza, Andrzeja Luścińskiego, Andrzeja Karwata, Janusza Barana, Aleksandry Karwat, Stanisława Świecy i Andrzeja Rachonia i spośród tych artystów zostali wyłonieni laureaci tegorocznych PORÓWNAŃ. W tym roku Jury najwyżej oceniło prace dwóch artystów, przyznając dwie pierwsze równorzędne nagrody. I Nagroda równorzędna Starosty Sandomierskiego przypadła staszowskiemu artyście Andrzejowi Rachoniowi za pracę pt. "Pejzaż prowincjonalny". Estetyzująca praca wykonana w technice pastelu olejnego urzeka niezwykłą wrażliwością, artystyczną wyobraźnią, niemal monochromatyczną, oszczędną i wysublimowaną kolorystyką, gdzie dominują szarości wywołujące nastrój wyciszenia i nostalgii. Estetyczna kompozycja pozbawiona zbędnych ozdobników, można powiedzieć minimalistyczna, zachwyca swą symboliką i czystą formą. Janusz Baran jest laureatem I Nagrody równorzędnej Burmistrza Sandomierza, którą otrzymał za zestaw prac pt. "Re-konstrukcje I Homage a J.Calvino" i "Re-konstrukcje II Homage a J.Calvino". Nagrodzone prace to industrialne pejzaże, w których artysta stawia na pierwszym miejscu układy linii i brył, determinujących wyraźne kontrasty światłocieniowe między jasną powierzchnią kartki a satynową czernią węglowej kredki, wynikające z fascynacji naturą światła i cienia. Jury przyznało również dwie drugie nagrody równorzędne. II Nagrodę równorzędną Marszałka Województwa Świętokrzyskiego otrzymał Stanisław Świeca za cykl świetnych gipsorytów pt. "Przybysz", "Kosmita" i "Intruz". Delikatna kreska wibruje, ujawniając nieograniczoną i niczym nieskrępowaną wyobraźnię artysty. Układa się rytmicznie tworząc dynamiczne, fantazyjne i ekspresyjne formy przybierające kształt istot nie z tego świata. II Nagrodę równorzędną Banku Spółdzielczego w Sandomierzu Jury przyznało Andrzejowi Karwatowi za linoryt Szaruga, sygnowany jako "Zamróz". Nagrodzona praca to dynamiczna, metaforyczna kompozycja, w której układ linii i kształtów trafnie oddaje istotę uśpionego mrozem świata. Trzecią nagrodę Jury także przyznało dwóm artystom. III Nagrodę równorzędną Biura Wystaw Artystycznych w Kielcach uzyskała Aleksandra Karwat. Jej malarska kompozycja pt. "Lato" jest ciekawym studium psychologicznym młodego człowieka, sportretowanego w obliczu wyboru pomiędzy dwoma skrajnie różnymi światami. III Nagrodę równorzędną Biura Wystaw Artystycznych w Sandomierzu Jury przyznało Ryszardowi Gancarzowi za zestaw prac pt. "Ulica XI" i "Ulica XII", gdzie białe neutralne tło staje się przestrzenią, w której artysta umieszcza obok siebie postaci rzeczywiste i wymyślone, nie stroni od napisów i tekturowych wklejek. Dzięki tym zabiegom rysunki stają się dynamiczne, nabierają ekspresji, a zgiełk i uliczny ruch są lepiej czytelne. Wyróżnienie Prezydenta Stalowej Woli przypadło w udziale Andrzejowi Luścińskiemu, którego kameralna serigrafia "Bez tytułu" jest interesującym, nie pozbawionym humoru studium portretowym przedstawicieli różnych nacji. ...
"
Katarzyna Pisarczyk, fragment wstępu do katalogu

Relacja z wernisażu:

https://www.youtube.com/watch?v=MOtwMGZUB5M

Andrzej Rachoń, laureat I Nagrody równorzędnej Starosty Powiatu Sandomierskiego odbiera gratulacje z rąk Tomasza Huka, Przewodniczącego Rady PowiatuJanusz Baran, laureat I Nagrody równorzędnej Burmistrza Sandomierza odbiera gratulacje z rąk Katarzyny Zioło, Zastępcy Burmistrza SandomierzaStanisław Świeca, laureat II Nagrody równorzędnej Marszałka Województwa Świętokrzyskiego odbiera gratulacje z rąk Katarzyny Pisarczyk, Dyrektora BWA w Sandomierzu
Andrzej Karwat, laureat II Nagrody równorzędnej Banku Spółdzielczego w Sandomierzu odbiera gratulacje z rąk Marii Kalinowskiej, Prezesa Banku Spółdzielczego w SandomierzuAleksandra Karwat, laureatka III Nagrody równorzędnej Biura Wystaw Artystycznych w Kielcach odbiera gratulacje z rąk Stanisławy Zacharko-Łagowskiej, Dyrektora BWA w KielcachAndrzej Luściński, laureat Wyróżnienia Prezydenta Stalowej Woli odbiera gratulacje z rąk Katarzyny Pisarczyk, Dyrektora BWA w Sandomierzu
Pamiątkowe zdjęcie, nagrodzeni artyści i fundatorzy nagród'Porównania 23', wernisaż 19 grudnia 2014 r.'Porównania 23', wernisaż 19 grudnia 2014 r.
Andrzej Rachoń, Pejzaż Prowincjonalny, pastel olejny, 100x140 cm, I Nagroda Starosty Powiatu SandomierskiegoJanusz Baran, Re-konstrukcje I Homage a J. Calvino, 70 x 50 cm, I Nagroda Burmistrza SandomierzaStanisław Świeca, Intruz, gipsoryt, 79 x 49 cm, II Nagroda Marszałka Województwa Świętokrzyskiego
Strona: 1 2
Agencja reklamowa GAMA © 2009