BWA Sandomierz Galeria Sztuki Sandomierz
BWA Sandomierz

Porównania 15"Obecne Porównania są jubileuszową, piętnastą edycją konkursu oraz wystawy, prezentującej twórcze osiągnięcia artystów środowiska plastycznego związanego z Ziemią Sandomierską. (...) Ujawnione indywidualności, artystyczny temperament, rozwiązania formalne i wartości artystycznego przekazu urzekają i uwrażliwiają na piękno. (...) Jubileuszowe piętnaste Porównania także w tym roku stały się wydarzeniem artystycznym. Mnogość dyscyplin artystycznych, reprezentowanych w konkursie i wystawie, a przede wszystkim zainteresowanie samych artystów są na to wystarczającym dowodem. (...) Potrzeba wypowiedzenia się w akcie twórczym, wymiany poglądów i doświadczeń artystycznych, a nawet konfrontacji istnieje i jest siłą sprawczą wszelkich działań ludzi wrażliwych, chcących powiedzieć coś więcej o świecie, o sobie i o nas samych."
Katarzyna Pisarczyk, fragment wstępu do katalogu Porównania 15 

Jury: 

prof. Krzysztof Tyczkowski, artysta grafik, Łódź - Przewodniczący
Jagoda Krajewska, artysta multimedialny - Łódź
mgr Bożena Ewa Wódz, historyk sztuki - Muzeum Okręgowe w Sandomierzu

przyznało Nagrody:

  • I Nagroda fundowana przez Burmistrza Miasta Sandomierza dla Krzysztofa Czerwiaka za pracę pt. "Autokształty 111-115"
  • II Nagroda fundowana przez Starostę Powiatu Sandomierskiego dla Andrzeja Karwata za pracę pt. "Sodoma"
  • III Nagroda fundowana przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego dla Stanisława Świecy za prace pt. "Perpetuum Mobile '06" oraz "Presja '06"
  • IV Nagroda fundowana przez Firmę SanTa-EKO z Sandomierza dla Ryszarda Gancarza za pracę pt."Przechodzący"

oraz Wyróżnienia:

  • Kazimiera Myk Magdziak za pracę pt. "Ikariada" - Wyróżnienie fundowane przez Burmistrza Miasta Sandomierza
  • Anna Burlikowska za pracę pt. "Pranie" - Wyróżnienie fundowane przez Biuro Wystaw Artystycznych w Sandomierzu
  • Stanisław Dziubak za pracę pt. "Z natury" - Wyróżnienie fundowane przez Bank Spółdzielczy w Sandomierzu
<h4>Krzysztof Czerwiak odbiera I nagrodę od Burmistrza Miasta Sandomierz Jerzego Borowskiego</h4><h4>Andrzej Karwat odbiera II nagrodę Starosty Powiatu Sandomierskiego z rąk Mieczysława Sawy</h4><h4>Stanisław Świeca odbiera III nagrodę Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z rąk Marka Kwitka</h4>
1
Agencja reklamowa GAMA © 2009