BWA Sandomierz Galeria Sztuki Sandomierz
BWA Sandomierz

Porównania 22 - 20 XII 2013 - 12 I 2014 r.Posiedzenie komisji konkursu "Porównania 22" odbyło się 10 listopada 2013 roku w Galerii Sztuki Współczesnej BWA. W wystawie wzięli udział artyści, którzy reprezentują zróżnicowane wątki w sztuce i różne dyscypliny artystyczne: malarstwo, grafikę, rysunek, rzeźbę, fotografię, techniki unikatowe. 

Jury:

dr hab. Danuta Stępień - ASP w Warszawie - Przewodnicząca
prof. nadzw. Mariusz Drzewiński - UMCS w Lublinie
artysta niezależny Zbigniew Bielawka - ZPSP w Krakowie

przyznało Nagrody:

  • Teresa Pilch - I Nagroda Starosty Powiatu Sandomierskiego - za zestaw prac pt. "Powstanie świata - Kontynenty", "Znaki I", "Znaki II"
  • Aleksandra Opalińska - II Nagroda Burmistrza Sandomierza - za zestaw prac pt. "Czarny", "Biały", "Czerwony"
  • Ryszard Gancarz - III Nagroda Marszałka Województwa Świętokrzyskiego - za zestaw prac pt. "Miasto kobiet I, II, III"
  • Andrzej Dąbek - IV Nagroda Banku Spółdzielczego w Sandomierzu - za prace pt. "Okno sztuki z cyklu Cytaty I, II"
  • Szczepan Siudak - V Nagroda Biura Wystawa Artystycznych
    w Kielcach - za prace pt. "Studium portretowe K.B." oraz "Studium portretowe M.J."
  • Kazimiera Myk Magdziak - VI Nagroda Biura Wystaw Artystycznych w Sandomierzu - za prace pt. "Powstrzymać chaos" oraz "Istota czasu"
  • Andrzej Karwat - VII Nagroda Prezydenta Stalowej Woli - za pracę pt. "Środek lata"
Dwudziesta druga już edycja konkursu i wystawy PORÓWNANIA zgromadziła ponad 30. artystów, którzy zaprezentowali prace z zakresu malarstwa, grafiki, rysunku, rzeźby, fotografii, technik własnych i unikatowych. W wyniku dokonanego przeglądu Jury pod przewodnictwem Danuty Stępień z ASP w Warszawie, (...) nagrodziło I Nagrodą Starosty Powiatu Sandomierskiego Teresę Pilch za zestaw prac z papieru ręcznie czerpanego pt. "Znaki I", "Znaki II" - kompozycje, charakteryzujące się uporządkowaniem i pewnym rytmem oraz "Powstanie świata - kontynenty", gdzie dominuje wrażenie chaosu, w którym próżno szukać ładu i harmonii, to raczej walka żywiołów określonych kontrastami barwnymi. II Nagroda Burmistrza Sandomierza przypadła w udziale Aleksandrze Opalińskiej za zestaw prac malarskich "Czarny", "Biały", "Czerwony", w których na plan pierwszy wysuwa się układ geometryczny, przybierający kształt meandrów labiryntu. Powtórzony trzykrotnie w różnych wersjach kolorystycznych z wykorzystaniem nie tylko tradycyjnych mediów malarskich, urzeka czystą formą i przejrzystością artystycznego wyrazu. Ryszard Gancarz został uhonorowany III Nagrodą Marszałka Województwa Świętokrzyskiego za zestaw prac zatytułowanych "Miasto kobiet I, II, III". Studia postaci, będące subiektywnym zapisem chwili dla każdego odmiennej i dla każdego najważniejszej. Ekspresyjne i sugestywne ślady ołówka zdają się określać charakter postaci, ich ciągłą gonitwę i zabieganie, ale tez powab i czar jaki wokół siebie roztaczają. IV Nagroda Banku Spółdzielczego w Sandomierzu przypadła w udziale Andrzejowi Dąbkowi za prace "Okno sztuki z cyklu Cytaty I i II", będące autorskim komentarzem ważnych wydarzeń w sztuce. Zamknięte ramami okien, stanowiących granicę czy zaporę, którą w każdym momencie można otworzyć i wniknąć do wnętrza tego co w sztuce ważne i istotne. Szczepan Siudak jest laureatem V Nagrody Biura Wystaw Artystycznych w Kielcach, którą otrzymał za rzeźbiarskie studia portretowe. "Studium portretowe K.B." i "Studium portretowe M.J." syntetyczne, opracowane bez zbędnych ozdobników, odnoszą się do klasycznej rzeźby rzymskiego antyku. VI Nagroda Biura Wystaw Artystycznych  w Sandomierzu została przyznana Kazimierze Myk Magdziak za prace malarskie "Powstrzymać chaos" i "Istota czasu". Są one odzwierciedleniem duchowości autorki, jej życiowej filozofii i wrażliwości w odbieraniu świata zewnętrznego. Są jak mantra, nieustająca modlitwa wyśpiewywana kolorem i kształtem. Laureatem VII Nagrody Prezydenta Stalowej Woli został Andrzej Karwat. Jego graficzna kompozycja "Środek lata", drobno cięty linoryt poprzez układ linii, plam i kształtów sprawia wrażenie wibrującej przestrzeni, podlegającej ciągłemu ruchowi, ekspresyjnej i dynamicznej, trochę nieuporządkowanej, ale dzięki temu intrygującej i zagadkowej. (...)
Katarzyna Pisarczyk, fragment wstępu do katalogu
Teresa Pilch, ''Powstanie świata - Kontynenty'', papier ręcznie czerpany, 90 x 45 cm, 2013 - I Nagroda Starosty Powiatu SandomierskiegoAleksandra Opalińska, ''Czerwony'', technika własna, 65 x 81 cm, 2012 - II Nagroda Burmistrza SandomierzaRyszard Gancarz, ''Miasto kobiet 2'', rysunek, druk cyfrowy, 70 x 50 cm, 2013 - III Nagroda Marszałka Województwa Świętokrzyskiego
Andrzej Dąbek, ''Okno sztuki czyli cytaty'', technika mieszana - obiekt, 2 x 125 x 55 cm, 2013 - IV Nagroda Banku Spółdzielczego w SandomierzuSzczepan Siudak, ''Studium portretowe K.B.'', rzeźba, gips patynowany, 36 x 24 x 28 cm, 2013 - V Nagroda Biura Wystaw Artystycznych w KielcachKazimiera Myk Magdziak, ''Istota czasu'', olej, płótno, 108 x 108 cm, 2012 - VI Nagroda Biura Wystaw Artystycznych w Sandomierzu
Andrzej Karwat, ''Środek lata'', linoryt, 56 x 45 cm, 2013 - VII Nagroda Prezydenta Stalowej WoliLaureatka I Nagrody Starosty Powiatu Sandomierskiego - Teresa Pilch - odbiera gratulacje z rąk Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego - Witolda SurowcaLaureatka II Nagrody Burmistrza Sandomierza - Aleksandra Opalińska odbiera gratulacje z rąk Przewodniczącego Rady Miasta Marcelego Czerwińskiego i Zastępcy Burmistrza Ewy Kondek
Laureat III Nagrody Marszałka Województwa Świętokrzyskiego - Ryszard Gancarz i Kazimiera Myk Magdziak - laureatka VI Nagrody BWA w SandomierzuKazimiera Myk Magdziak i laureat IV Nagrody Banku Spółdzielczego w Sandomierzu - Andrzej DąbekSzczepan Siudak - laureat V Nagrody Biura Wystaw Artystycznych w Kielcach - odbiera gratulacje z rąk Katarzyny Pisarczyk
Strona: 1 2
Agencja reklamowa GAMA © 2009