BWA Sandomierz Galeria Sztuki Sandomierz
BWA Sandomierz

Wystawy wirtualne 2020Szanowni Państwo,

Galeria BWA w Sandomierzu
jest już otwarta

Zapraszamy na wystawę

MUZYKA FORM III - STAN WYS

a
więcej:
http://www.bwasandomierz.pl/index.php?name=aktualn...

Biuro BWA czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7:15 - 15:15
tel. 669421042 ; e-mail: bwasand@pro.onet.plJan Paweł II urodził się 18 maja 1920 roku w Wadowicach, zmarł 2 kwietnia 2005 roku w Watykanie; biskup pomocniczy krakowski (1958–1964), a następnie arcybiskup metropolita krakowski (1964–1978), kardynał (1967–1978), zastępca Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski (1969–1978), 264. papież i 6. Suweren Państwa Watykańskiego w latach 1978–2005. Święty Kościoła katolickiego.
Poeta, dramaturg i pedagog. Filozof historii, fenomenolog, mistyk i przedstawiciel personalizmu chrześcijańskiego. Został wybrany na papieża przez drugie zgromadzenie kardynałów po śmierci Jana Pawła I, który zmarł po trzydziestu trzech dniach pontyfikatu. Kardynał Wojtyła został wybrany trzeciego dnia konklawe i przyjął imiona Jan Paweł dla uhonorowania swojego poprzednika. Jego wybór na Stolicę Piotrową miał szczególny wpływ na wydarzenia w Europie Wschodniej i w Azji w latach 80. i 90. XX wieku, w szczególności na przemiany demokratyczne w Polsce i w innych krajach bloku wschodniego.
W trakcie pontyfikatu odwiedził 129 krajów. Beatyfikował 1340 osób i kanonizował 483, więcej niż wszyscy jego poprzednicy w okresie pięciu poprzedzających wieków. Do czasu swojej śmierci powołał większość składu Kolegium Kardynałów, konsekrował znaczną liczbę biskupów na świecie i wyświęcił wielu księży. Jan Paweł II był pierwszym papieżem spoza Włoch od czasu holenderskiego papieża Hadriana VI (1522–1523), a także drugim najdłużej urzędującym papieżem we współczesnej historii po papieżu Piusie IX (1846–1878).
Zmarł 2 kwietnia 2005 r. W ceremonii pogrzebowej uczestniczyły delegacje z ponad 150 państw, a w Polsce ogłoszona została sześciodniowa żałoba narodowa. Proces beatyfikacyjny Jana Pawła II rozpoczął się miesiąc po jego pogrzebie, z pominięciem tradycyjnego pięcioletniego okresu oczekiwania. Został beatyfikowany 1 maja 2011 r., po czym 27 kwietnia 2014 r. został kanonizowany, równocześnie z papieżem Janem XXIII. Wydarzenie to przeszło do historii Kościoła z powodu ogłoszenia świętymi dwóch papieży w obecności dwóch biskupów Rzymu – urzędującego Franciszka i emerytowanego Benedykta XVI.

źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Pawe%C5%82_II

Rok 2020 Sejm ogłosił Rokiem Świętego Jana Pawła II. 18 maja 2020 r. obchodzić będziemy stulecie urodzin Karola Wojtyły, Ojca Świętego Jana Pawła II, "naszego wielkiego rodaka zasłużonego w walce o wyzwolenie Polski spod jarzma komunizmu" - głosi uchwała.

Święty Jan Paweł II zajmuje szczególne miejsce w historii Polski i Europy. W uchwale czytamy: "Jego zdecydowane upominanie się o prawo naszej ojczyzny do wolności wśród narodów Europy, Jego praktyczna obrona praw naszego narodu uczyniły Ojca Świętego najważniejszym z ojców niepodległości Polski. W czasie pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski w 1979 r. rozpoczął się proces, który zaowocował powstaniem +Solidarności+, wyzwoleniem narodu spod panowania komunizmu i odbudową jedności Europy. Dla nas, Polaków, pontyfikat papieża Polaka ma więc znaczenie szczególne".

I dalej czytamy: "Jego postawa, Jego nauczanie są głęboko wrośnięte w dzieje naszego narodu. Ojciec Święty nauczał, jak bardzo od uznania godności człowieka, od przestrzegania jego praw, od umiejętności dialogu i przebaczenia, od budowy ładu społecznego na prawdzie, wolności i sprawiedliwości, od szacunku dla każdego człowieka, od obrony każdego życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci, od poszanowania rodziny i naturalnej więzi międzyludzkiej, od budowania cywilizacji miłości, jak bardzo od tego wszystkiego zależą szanse społeczeństw i rozwój oraz pokój, zarówno wewnętrzny, jak i międzynarodowy".


W tym miejscu pragniemy przypomnieć wystawę "Żywe wspomnienie" – 10 rocznica wizyty Jana Pawła II w Sandomierzu, prezentowaną w sandomierskiej Galerii BWA w dniach 22 V - 28 VI 2009 r.
Pomogła ona odnowić wspomnienie Mszy Św. celebrowanej przez Ojca Św. Jana Pawła II na sandomierskich błoniach. Wielu z nas obecnych wtedy u stóp sandomierskiego wzgórza utrwalało przeżywane chwile nie tylko w sercu, ale też okiem aparatów i kamer. Swoje kolekcje lub popularne ujęcia m.in. papieskiego fotografa Arturo Mari udostępnili akredytowani fotoreporterzy Wacław Pintal i Bogusław Myśliwiec, ale też, co jest bardzo cenne pielgrzymi: Piotr Beraś, Barbara Bryła, Urszula Chabel, Katarzyna Cichocka, Dionizy Drozdowski, Janusz Sierokosz, Urszula Stępień, Marek Strugała, Krzysztof Sykutowski, Ewa Tatarek oraz Muzeum Diecezjalne w Sandomierzu.

Poniższy link zaprowadzi Państwa na stronę wystawy "Żywe wspomnienie"

http://bwasandomierz.pl/index.php?news=25

Agencja reklamowa GAMA © 2009