BWA Sandomierz Galeria Sztuki Sandomierz
BWA Sandomierz

Porównania 10"Inauguracja sandomierskich "Porównań", które przybrały formę konkursowego,  środowiskowego przeglądu współczesnej twórczości plastycznej, a przy tym stworzyły możliwość szerszej wymiany myśli artystycznej, nastąpiła w 1992 roku, Jubileuszowa, 10 edycja, pozwala spojrzeć z pewnym dystansem na kształt dotychczasowych zmagań i osiągnięć, na to co do niedawna było teraźniejszością, dziś zaś "tworzy historię". U podstaw inicjatywy ludzi skupionych wokół miejscowego BWA, leżała niewątpliwie potrzeba zaakcentowania obecności silnej grupy twórczej, wzajemnego zaprezentowania najnowszych dokonań, sprawdzenia skutków wynikających z relacji pomiędzy artystą i jego nowym dziełem (nośnikiem określonych teorii i problemów artystycznych) a resztą świata. (...)"
Bożena Ewa Wódz, fragment wstępu do katalogu

Jury:

prof. Lilla Kulka - ASP Kraków, przewodnicząca Jury
adj. Marek Sak - ASP Łódź
prof. Władysław Szczepański - Akademia Świętokrzyska Kielce
mgr Bożena Wódz - historyk sztuki, Muzeum Okręgowe w Sandomierzu

przyznało Nagrody fundowane:

    - dwie Nagrody równorzędne:

  • Nagroda Marszałka Województwa Świętokrzyskiego dla Alicji Czajkowskiej-Magdziak
  • Nagroda Starosty Sandomierskiego oraz nagroda rzeczowa Wojewody Świętokrzyskiego dla Magdaleny Pilch

    - kolejne dwie Nagrody równorzędne:

  • Nagroda Burmistrza Sandomierza dla Ryszarda Gancarza
  • Nagroda Prezydenta Stalowej Woli dla Stanisława Świecy

    - następne Nagrody fundowane otrzymali:

  • Janusz Baran - Nagroda Biura Wystaw Artystycznych w Sandomierzu
  • Tomasz Kandyba - Nagroda Banku Spółdzielczego w Sandomierzu
  • Kazimiera Myk-Magdziak - Nagroda Starosty Stalowowolskiego
  • Stanisław Magdziak - Nagroda Muzeum Diecezjalnego
    w Sandomierzu
Agencja reklamowa GAMA © 2009