BWA Sandomierz Galeria Sztuki Sandomierz
BWA Sandomierz

Porównania 12"(...) potrzeba równowagi, szczególnie w dzisiejszym świecie, także estetycznej, jaką każdy bardzo mocno odczuwa, może być realizowana poprzez uświadomienie sobie autentycznego znaczenia przekazu, jakim jest obraz, rzeźba, grafika, sztuki wizualne itd. Stąd też zachodzi konieczność częstego, jeśli nie stałego obcowania z wszelkimi przejawami artystycznej działalności człowieka, dla którego cechą charakterystyczną jest przecież wewnętrzny przymus tworzenia czegoś od nowa, za pomocą swoich rąk, intelektu, w zgodzie z samym sobą i własną wyobraźnia. Artysta zawsze pozostaje osobowością autonomiczną i świadomą samej siebie, a powołując do istnienia nowe dzieło daje dowód, czasami niepokornej, ale zawsze niezłomnej i niepokonanej woli twórczej człowieka. (...)"
Katarzyna Pisarczyk, fragment wstępu do katalogu

Jury:

prof. Roman Łaciak - ASP Kraków - Przewodniczący
prof. Jerzy Treliński - ASP im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi
prof. Andrzej Bartczak - ASP im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi

przyznało Nagrody:

  •  I Nagroda - Andrzej Luściński za pracę pt. "Zabawa II"
  • II Nagroda - Ryszard Gancarz za pracę pt. "Oskary"
  • III Nagroda - Alicja Czajkowska Magdziak za pracę pt. "Minus Jedenaście"
  • IV Nagroda - Andrzej Rachoń za pracę pt. "Megality"
  • V Nagroda - Marta Lipowska za pracę pt. "Prywatne sprawy przedmiotów - Spotkanie"

oraz Wyróżnienia:

  • I Wyróżnienie - Stanisław Magdziak za pracę pt. "Tak to jest"
  • II Wyróżnienie - honorowe - Andrzej Dąbek za pracę pt. "Portiera"
Agencja reklamowa GAMA © 2009