BWA Sandomierz Galeria Sztuki Sandomierz
BWA Sandomierz

Porównania 21 - 14.12.2012 r. - 13.01.2013 r."Sandomierskie "Porównania" są z pewnością wydarzeniem artystycznym na tle konkursowych przeglądów sztuki współczesnej w Regionie. Tegoroczna 21 edycja konkursu zgromadziła wokół sandomierskiego BWA 29 artystów, których twórczość obejmuje różne dziedziny sztuki, malarstwo, grafikę, rysunek, rzeźbę, fotografię, techniki unikatowe. (...) Każda, także i ta edycja "Porównań", wnosi nowe wartości do krajobrazu sztuki w naszym Regionie. I chociaż piękno nie jest dzisiaj sztuce niezbędne, to zawsze będzie ona wyrażać przeżycia i emocje towarzyszące zarówno twórcom, jak i jej odbiorcom."
Katarzyna Pisarczyk, fragment wstępu do katalogu

Jury:

 1. prof. nadzwyczajny Teresa Żebrowska - Uniwersytet Pedagogiczny
  w Krakowie - Przewodnicząca
 2. prof. Walenty Wróblewski - Wydział Artystyczny UMCS w Lublinie 
 3. Mirosław Koprowski - asystent w Pracowni Malarstwa Wydziału Wzornictwa i Architektury Wnętrz ASP im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi

przyznało dwie I Nagrody równorzędne:

 • I Nagroda fundowana przez Starostę Powiatu Sandomierskiego dla Edyty Lach za pracę pt.: "Zakręcona"
 • I Nagroda fundowana przez Burmistrza Sandomierza dla Rafała Biernickiego za pracę pt.: "Twoja Pojedynczość"
 • II Nagroda nie została przez Jury przyznana
 • III Nagroda fundowana przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego dla Andrzeja Rachonia za pracę pt.: "Macierzyństwo"
 • IV Nagroda fundowana przez Biuro Wystaw Artystycznych
  w Sandomierzu dla Anny Sobolewskiej za pracę pt.: "Dokąd zmierzamy"

trzy Wyróżnienia równorzędne:

 • Wyróżnienie fundowane przez Prezydenta Stalowej Woli dla Ryszarda Gancarza za pracę pt.: "Notatki z ulicy"
 • Wyróżnienie fundowane przez Bank Spółdzielczy w Sandomierzu dla Janusza Barana za pracę pt.: "Triangulum - Garden Nightly"
 • Wyróżnienie fundowane przez Biuro Wystaw Artystycznych
  w Kielcach dla Stanisława Świecy za pracę pt.: "Dematerializacja"

Jury przyznało Wyróżnienie Honorowe Alicji Czajkowskiej Magdziak za pracę pt.: "Słów kilka" z cyklu "Pamiętnik kobiety zakochanej"

Patronat Honorowy:

- Marszałek Województwa Świętokrzyskiego
- Wojewoda Świętokrzyski
- Starosta Powiatu Sandomierskiego
- Burmistrz Sandomierza

Patronat Medialny:

- TVP Kielce
- Radio Leliwa
- Radio Kielce
- Echo Dnia
- Tygodnik Nadwiślański


I Nagroda - Edyta LachI Nagroda - Rafał Biernicki III Nagroda - Andrzej Rachoń
IV Nagroda - Anna SobolewskaWyróżnienie - Ryszard GancarzWyróżnienie - Janusz Baran
Wyróżnienie - Stanisław ŚwiecaWyróżnienie Honorowe - Alicja Czajkowska-MagdziakKomisja konkursu Porównania 21 - od lewej - Mirosław Koprowski, Teresa Żebrowska, Walenty Wróblewski
Edyta Lach (laureatka I Nagrody w konkursie Porównania 21), Witold Surowiec (Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu - Starostwo Powiatowe)Rafał Biernicki (laureat I Nagrody w konkursie Porównania 21), Jerzy Borowski (Burmistrz Sandomierza), Ewa Kondek (Zastępca Burmistrza Sandomierza), Marceli Czerwiński (Przewodniczący Rady Miasta)Andrzej Rachoń (laureat III Nagrody), Wojciech Borzęcki (Przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego)
Strona: 1 2 3
Agencja reklamowa GAMA © 2009