BWA Sandomierz Galeria Sztuki Sandomierz
BWA Sandomierz

ARTEFAKTY 5 - I jeszcze raz o człowieku (20.I. - 12.II.2006)
Pomysłodawcą i organizatorem prezentacji "Artefakty 5" jest Galeria Sztuki Współczesnej w Przemyślu, która wcześniejsze, regionalne przeglądy sztuki, zastąpiła dorocznymi prezentacjami autorskimi. Mają one na celu m.in. ujawnienie i promocję najciekawszych zjawisk w sztuce współczesnej przy udziale artystów Podkarpacia.
Autorem i kuratorem wystawy "I jeszcze raz o człowieku" jest Stanisław Piotr Makara, historyk i krytyk sztuki, dyrektor Muzeum Kresów w Lubaczowie. Do udziału w wystawie zaproszeni zostali trzej artyści związani z Lubaczowem: Krzysztof Krzych, absolwent ASP w Krakowie, Jerzy Plucha (UMK w Toruniu) i Janusz Szpyt (ASP w Katowicach i ASP w Krakowie). Każdy z nich stworzył własny świat, jasno określony ramami wyrazistych twórczych osobowości. Artystom nie są obce tradycje malarstwa europejskiego, figuratywnego i portretowego, które przekładają na język osobistych wypowiedzi. Wszyscy na swój sposób postrzegają rzeczywistość, szarą i coraz bardziej brutalną. Ale nie ulegają modom, są wierni sobie i własnym ideałom. Opowiadają o człowieku - jego pięknie i ułomnościach, nie odzierając go z godności, wydobywając głęboko ukryte humanistyczne wartości.
Katarzyna Pisarczyk


1

Agencja reklamowa GAMA © 2009