BWA Sandomierz Galeria Sztuki Sandomierz
BWA Sandomierz

Janusz Baran - UTOPIA - wystawa grafiki - 14.09. - 7.10.2018 r.



Janusz Baran urodził się w 1958 roku w Sandomierzu. Studiował w Instytucie Sztuki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Wydział Artystyczny w Cieszynie. Dyplom z grafiki artystycznej uzyskał w pracowni prof. Eugeniusza Delekty w 1983 roku. Zajmuje się rysunkiem, grafiką, fotografią i instalacjami przestrzennymi. Od roku 2000 jest związany z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach. W 2006 roku obronił przewód doktorski na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, filia w Cieszynie i otrzymał tytuł doktora sztuki. Pracuje w Zakładzie Grafiki Instytutu Sztuk Pięknych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, gdzie prowadzi pracownię wklęsłodruku. Wielokrotnie nagradzany w konkursach, np. sandomierskich “Porównaniach” czy kieleckim “Przedwiośniu”.

W Galerii BWA w Sandomierzu Janusz Baran zaprezentował wystawę zatytułowaną “Utopia”, na którą składają się prace graficzne w technice druku pigmentowego, multigrafii, fotografii oraz prace w technice własnej. Artysta przedstawił kilka cykli, m.in. tytułowy “Utopia”, “Dotyk materii’, “Eydeticos”, “Anamnesis” czy “Enigmatic”. Wszystkie one dotykają istoty rzeczy i sposobu jej poznania niezależnie od zmysłowego doświadczenia człowieka. Często także są to urywki zapamiętanych zdarzeń, zmultiplikowane, nakładające się na siebie określają siłę napięć, uczuć i emocji, które te zdarzenia wywołują. Tytułowa "Utopia" z definicji to miejsce, którego nie ma albo dobre miejsce, wygodne miejsce i to od nas zależy, którą definicję utopii przyjmiemy. Utopia według artysty nie jest próbą osiągnięcia konkretnego zamierzenia lecz raczej próbą osiągnięcia pewnego skrótu myślowego, gdyż w zamierzeniach artysty właśnie cele jakie pragnie osiągnąć są utopijne, a sztuka musi być wyjątkowa, musi stać się bodźcem wywołującym emocje - tak jak piękno zachwyca, brzydota odstręcza. Przez to sztuka jest niepowtarzalna i wyjątkowa. W obecnym czasie wszyscy jesteśmy poddawani różnego rodzaju bodźcom, walczymy z nadmiarem znaków. Janusz Baran stawia pytanie, jak ocenić co jest przypadkowe, a co wartościowe, jak to oddzielić, tym bardziej że złudzeniem jest to, iż niektóre dzieła wydają się być bardziej hermetyczne czy niedostępne. W konsekwencji ocena zawsze należy do widza, który dopełnia całości obrazu odbioru dzieła, wchodząc w dialog z artystą poprzez jego sztukę.
Katarzyna Pisarczyk



BWA w Sandomierzu, wernisaż wystawy Janusza Barana, pt. `Utopia`, 14. września 2018 r.BWA w Sandomierzu, wernisaż wystawy Janusza Barana, pt. `Utopia`, 14. września 2018 r.BWA w Sandomierzu, wernisaż wystawy Janusza Barana, pt. `Utopia`, 14. września 2018 r.
BWA w Sandomierzu, wernisaż wystawy Janusza Barana, pt. `Utopia`, 14. września 2018 r.BWA w Sandomierzu, wernisaż wystawy Janusza Barana, pt. `Utopia`, 14. września 2018 r.BWA w Sandomierzu, wernisaż wystawy Janusza Barana, pt. `Utopia`, 14. września 2018 r.
BWA w Sandomierzu, wernisaż wystawy Janusza Barana, pt. `Utopia`, 14. września 2018 r.BWA w Sandomierzu, wernisaż wystawy Janusza Barana, pt. `Utopia`, 14. września 2018 r.
1

Agencja reklamowa GAMA © 2009