BWA Sandomierz Galeria Sztuki Sandomierz
BWA Sandomierz

MALARZE ZAKŁADOWI - Walenty Wróblewski - Marek Mazanowski - Kamil Siczek - Anna Waszczuk - Zbigniew Woźniak - 10. Jubileuszowa wystawa malarstwaWalenty Wróblewski (1954). W 1974 r. ukończył Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Supraślu. Studia w Instytucie Wychowania Artystycznego UMCS w Lublinie. Dyplom z malarstwa uzyskał w roku 1978 w pracowni wykładowcy Andrzeja Kołodziejka. W roku 1983 został zatrudniony na Wydziale Artystycznym UMCS w Lublinie, gdzie pracuje do dzisiaj w Instytucie Sztuk Pięknych na stanowisku profesora. Od roku 2012 pełni funkcję kierownika Zakładu Malarstwa I. Uprawia przede wszystkim malarstwo. W swojej aktywności wychodzi poza praktyczne, typowo twórcze doświadczenie. Angażuje się też społecznie w środowisku artystycznym Lublina. W latach 1993 - 1996 pełnił funkcję Wiceprezesa Okręgu Lubelskiego ZPAP, był parokrotnie kuratorem Wschodniego Salonu Sztuki, członkiem Rady Programowej Galerii ZPAP „Pod Podłogą”. Otrzymał Medal Prezydenta Miasta Lublina za osiągnięcia artystyczne w roku 1996 oraz 2016. Laureat kilkunastu nagród i wyróżnień, stypendysta Ministra Kultury i Sztuki w latach 1986 – 87, 1990 - 91 oraz Rektora UMCS. Laureat Artystycznej Nagrody Województwa Lubelskiego w roku 1994 i 2013. Zorganizował 54 wystawy indywidualne, uczestniczył w ponad 150. wystawach zbiorowych w kraju i za granicą.

Marek Mazanowski (1955). Absolwent UMCS na kierunku Wychowanie Plastyczne. Dyplom pod kierunkiem adiunkta Jana Popka  w 1979 r. Na Wydziale Artystycznym UMCS pracuje od roku 1984. Przewód kwalifikacyjny I stopnia w PWSSP (wówczas) w Gdańsku. Przewód habilitacyjny w 2008 r. w ASP im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi. Obecnie zatrudniony w Zakładzie Malarstwa I, kierowanym przez profesora Walentego Wróblewskiego, a uprzednio przez profesora Mieczysława Hermana. Uprawia głównie malarstwo, także rysunek, fotografię, grafikę. Swoje prace prezentował na 12. wystawach indywidualnych, brał udział w ponad 50. konkursach i wystawach zbiorowych. Otrzymał kilka nagród i wyróżnień.

Kamil Siczek (1978). Od 1993 r. uczeń Liceum Plastycznego im. Cypriana Kamila Norwida w Lublinie. W trakcie nauki w liceum był laureatem nagrody Grand Prix V Ogólnopolskiego Pleneru Rzeźbiarskiego Myślęcinek 97 oraz stypendystą Ministerstwa Kultury i Sztuki  w latach 1997-98. Studia na Wydziale Malarstwa krakowskiej ASP im. Jana Matejki. W trakcie studiów uczestniczył w wystawach zbiorowych malarstwa i rysunku m in. w Pałacu Sztuki w Krakowie oraz BWA w Sandomierzu. Został dwukrotnie wyróżniony za wysokie osiągnięcia artystyczne. Dyplom z wyróżnieniem pod kierunkiem Prof. Leszka Misiaka w 2003 r. Od roku 2004 pracownik naukowo – dydaktyczny Wydziału Artystycznego UMCS w Lublinie w Zakładzie Malarstwa I u prof. Mieczysława Hermana, obecnie u prof. Walentego Wróblewskiego. Uzyskał stopień doktora w dziedzinie Sztuki Plastyczne w 2012 roku. Uprawia malarstwo, rysunek oraz multimedia.

Anna Waszczuk (1957). Studia w Instytucie Wychowania Artystycznego w UMCS w Lublinie. Dyplom z malarstwa uzyskała w pracowni malarstwa prof. Mieczysława Hermana w 1982 r. Od 1989 r. pracuje na Wydziale Artystycznym UMCS. Przewód kwalifikacyjny pierwszego stopnia z malarstwa na ASP w Krakowie w roku 1997, w 2009 r. przewód habilitacyjny na ASP im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi. Obecnie pracuje na stanowisku adiunkta w Zakładzie Malarstwa I w Instytucie Sztuk Pięknych Wydziału Artystycznego UMCS w Lublinie. Prowadzi zajęcia z malarstwa i rysunku. Zajmuje się malarstwem, sztuką papieru i wikliny. Autorka 24. wystaw indywidualnych, współudział w ponad 40. wystawach zbiorowych. Autorka realizacji plenerowych z wikliny.

Zbigniew Woźniak (1959). Absolwent Liceum Plastycznego w Lublinie. Studia w ASP w Krakowie na Wydziałach Architektury Wnętrz i Malarstwa. Dyplom z Malarstwa uzyskał w pracowni prof. Jana Szancenbacha w 1984 roku. Od 1985 roku pracownik naukowo – dydaktyczny na Wydziale Artystycznym UMCS w Lublinie. Przewód kwalifikacyjny z Malarstwa w ASP w Krakowie. Obecnie pracuje jako adiunkt I stopnia w pracowni malarstwa w Zakładzie Malarstwa I u prof. Walentego Wróblewskiego. Prowadzi zajęcia z rysunku i malarstwa. W dorobku artystycznym ma 16 wystaw indywidualnych oraz udział w 30. wystawach zbiorowych, konkursach  i przeglądach w kraju i za granicą. Laureat nagród i wyróżnień. Prace w zbiorach prywatnych i państwowych w kraju i za granicą.Anna Waszczuk, z cyklu Obecność, papier recycling, 56,5 x 34,5 x 3,5 cm, 2016 r. Kamil Siczek, Miasto, tusz, akryl, papier, 50 x 70 cm, 2015 r.Marek Mazanowski, Kleks, technika mieszana, 80 x 90 cm, 2016 r.
Zbigniew Woźniak, The Tempest, olej na płótnie, 95 x 75 cm, 2014 r.Walenty Wróblewski, Krata, technika mieszana, olej, płótno, 60 x 50 cm , 2015 r.Wernisaż wystawy pt. `Malarze Zakładowi` w Galerii BWA w Sandomierzu, 30.06.2017 r.
Anna Waszczuk i Jej praca, wernisaż wystawy pt. `Malarze Zakładowi` w Galerii BWA w Sandomierzu, 30.06.2017 r.Wernisaż wystawy pt. `Malarze Zakładowi` w Galerii BWA w Sandomierzu, 30.06.2017 r.Wernisaż wystawy pt. `Malarze Zakładowi` w Galerii BWA w Sandomierzu, 30.06.2017 r.
Autorzy wystawy: (od lewej) Walenty Wróblewski, Anna Waszczuk i Zbigniew Woźniak, wernisaż wystawy pt. `Malarze Zakładowi` w Galerii BWA w Sandomierzu, 30.06.2017 r.Wernisaż wystawy pt. `Malarze Zakładowi` w Galerii BWA w Sandomierzu, 30.06.2017 r.Wernisaż wystawy pt. `Malarze Zakładowi` w Galerii BWA w Sandomierzu, 30.06.2017 r.
Strona: 1 2

Agencja reklamowa GAMA © 2009