BWA Sandomierz Galeria Sztuki Sandomierz
BWA Sandomierz

Andrzej Wajda. Od POKOLENIA do POWIDOKÓW - 7.04. - 3.05.2017 r.14. Festiwal Filmów - Spotkań Niezwykłych. Sandomierz 2017

Andrzej Wajda. Od POKOLENIA do POWIDOKÓW - plakaty do filmów Andrzeja Wajdy w Galerii BWA w Sandomierzu

Już przed II wojną światową plakatem interesowali się i tworzyli go znakomici artyści: Stanisław Wyspiański i Karol Frycz. Po II wojnie światowej obok plakatu propagandowego rozwijał się plakat filmowy i kulturalny. Tym rodzajem plakatu zajmowali się m.in.: Henryk Tomaszewski ("Zemsta", "Kordian"), Wojciech Fangor, który w plakatach filmowych wspólnie z innymi twórcami polskiego plakatu współtworzył nurt posługujący się syntetycznym znakiem malarskim, w kompozycji i wymowie używanych symboli, odbiegający od doktryny socrealizmu ("Czarna Carmen"). Obok wyżej wymienionych artystów plakatem zajmowali się także: Józef Mroszczak – współtwórca Międzynarodowego Biennale Plakatu w Warszawie (pierwszej tego typu imprezy na świecie) i współzałożyciel również pierwszego na świecie Muzeum Plakatu w Wilanowie, Roman Cieślewicz, Julian Pałka, Eryk Lipiński, Jan Lenica, Jan Młodożeniec, Wojciech Zamecznik, Waldemar Świerzy ("Wesele", "Ziemia obiecana"), czy później debiutujący Franciszek Starowieyski i Maciej Urbaniec. Artyści ci stali się twórcami tzw. Polskiej Szkoły Plakatu, która po 1956 roku w pełni osiągnęła swoją dojrzałość, a jej ośrodkiem stało się środowisko skupione wokół warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Lata sześćdziesiąte i początek siedemdziesiątych to okres dynamicznego rozwoju tej dziedziny twórczości artystycznej, która ekspresją i lapidarną formą działa bezpośrednio na widza, posługując się językiem, który dla każdego jest zrozumiały, korzysta z różnych form obrazowych i oferuje różnorodne możliwości informacyjne. Lata siedemdziesiąte przyniosły niestety schyłek Polskiej Szkoły Plakatu, co w bardzo dużym uproszczeniu wiązało się m.in. z ekspansją fotografii. Krytyka, zarówno polska jak i zagraniczna, widziała w polskim plakacie odrębności jakościowe mimo pewnego stylistycznego ujednolicenia z plakatem europejskim. Tą odmienność i wysoką pozycję polskiego plakatu w sztuce europejskiej, upatrywano m.in. w niezależności od komercji, pomysłowości, humorze, w indywidualizmie i bogactwie inwencji twórczej, popartej rzetelnym warsztatem i wysokim poziomem kultury plastycznej.
Na wystawie zaprezentowanych zostało 56 plakatów do wszystkich filmów Andrzeja Wajdy z kolekcji Piotra Dąbrowskiego, począwszy od "Pokolenia" do "Powidoków". Bardzo interesujący przegląd polskiego plakatu, przypominający historię Polskiej Szkoły Plakatu, historię Polski w obrazach NieZwykłego reżysera, historię polskiego kina i wreszcie historię Artysty, który swoją osobowością i charyzmą wpisał się w historię kina nie tylko w Polsce.
Katarzyna Pisarczyk


Zapraszamy na wystawę w dniach 7.04. - 3.05.2017 r.

Wystawa została zrealizowana przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej SandomierzAndrzej Wajda, Od POKOLENIA do POWIDOKÓW. 14. Festiwal Filmów - Spotkań Niezwykłych. Sandomierz 2017. Wystawa plakatów do filmów Andrzeja Wajdy w Galerii BWAAndrzej Wajda, Od POKOLENIA do POWIDOKÓW. 14. Festiwal Filmów - Spotkań Niezwykłych. Sandomierz 2017. Wystawa plakatów do filmów Andrzeja Wajdy w Galerii BWAAndrzej Wajda, Od POKOLENIA do POWIDOKÓW. 14. Festiwal Filmów - Spotkań Niezwykłych. Sandomierz 2017. Wystawa plakatów do filmów Andrzeja Wajdy w Galerii BWA
14. Festiwal Filmów - Spotkań Niezwykłych. Sandomierz 2017. Galeria BWA w Sandomierzu14. Festiwal Filmów - Spotkań Niezwykłych. Sandomierz 2017. Galeria BWA w Sandomierzu - spotkanie z prof. M. Fikus14. Festiwal Filmów - Spotkań Niezwykłych. Sandomierz 2017. Galeria BWA w Sandomierzu - działania młodych adeptów sztuki `Drzewo Marzeń`
 14. Festiwal Filmów - Spotkań Niezwykłych. Sandomierz 2017. Galeria BWA w Sandomierzu, projekcja filmu `Andrzej Wajda. Moje inspiracje`
1

Agencja reklamowa GAMA © 2009