BWA Sandomierz Galeria Sztuki Sandomierz
BWA Sandomierz

MACIEJ BERNHARDT - MALARSTWO - 28.08. - 20.09.2015 r.Maciej Bernhardt urodził się w 1953 roku. W latach 1972‒1977 studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie na Wydziale Malarstwa w pracowni prof. Jerzego Nowosielskiego. W 1977 roku uzyskał dyplom z wyróżnieniem i od tego czasu prowadzi nieprzerwanie działalność artystyczną skupioną na kilku równolegle prowadzonych cyklach obejmujących szeroko pojęte spektrum malarstwa realistycznego.
Od 1990 roku do chwili obecnej wykonał kilkadziesiąt realizacji malarstwa monumentalnego oraz odbył szereg podróży studyjnych do Indii.
Prace artysty znajdują się w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie, w zbiorach miejskich Darmstadt i Norymbergi oraz w Cleveland, jak również w wielu kolekcjach prywatnych w Niemczech, Francji, Holandii, Austrii, Anglii, USA oraz w Polsce.

Nagrody:

1981    Trzecia Nagroda Publiczności, Absolwenci III, BWA, Kraków (PL)
1985    Nagroda, III Międzynarodowe Triennale Rysunku, Kunsthalle,
            Norymberga (D)
1986    Grand Prix, I Międzynarodowe Triennale Rysunku, Kalisz (PL)
1986    Nagroda Rektora ASP w Krakowie, 11 Międzynarodowe Biennale
            Grafiki, Kraków (PL)
1987    Trzecia Nagroda, 8 Międzynarodowe Biennale Rysunku,
            Cleveland (GB)


"... Na obecnej wystawie możemy obejrzeć prace z wczesnego okresu twórczości Artysty, obrazy zawierające stale powracające motywy snu o lepszej rzeczywistości: wizerunki pięknych modelek w kolorowych kombinezonach, błyszczących skórzanych kurtkach, plastikowych płaszczach i inne elementy „peweksowego” blichtru, o którym marzyli przeciętni obywatele PRL-u, mogąc go jedynie podziwiać przez witryny sklepów dla partyjnych dostojników lub w kolorowych czasopismach szmuglowanych z Zachodu. Znaczenie tych obrazów zostało trafnie odczytane przez ówczesną krytykę, która dostrzegła w nich fakt zwyczajnej, ludzkiej tęsknoty za innym, wspaniałym światem, bajeczną krainą zachodniego raju i luksusu. Na wystawie znajdują się także obrazy z późniejszego cyklu Fotorealizmu metaforycznego, takie jak: Brama, Śmietniki, Red model, Dziewczyna z walizką, będące swojego rodzaju aktualnym komentarzem do zdarzeń z tamtego czasu, artystyczną dokumentacją i zapisem stanu świadomości oraz emocji Autora. Brama prowadząca beznadziejnie donikąd, natarczywa realność atmosfery śmietnika, spętanie ludzkiej jednostki przez reżim czerwonej ideologii i w końcu desperacka myśl o opuszczeniu raz na zawsze opresyjnej realności.
Swojego rodzaju kontynuacją i aneksem do semantyki najwcześniejszych obrazów są najnowsze prace z cyklu Parallel Dreams penetrujące tzw. „rzeczywistość medialną”. Skadrowane fotografie pochodzące z kolorowych czasopism, fragmenty reklam, gadżetów i materiałów, przestrzenie z zaburzoną logiką struktury – są czytelną alegorią dzisiejszej fragmentacji ludzkiego świata, zaniku hierarchii ważności i pracowicie kleconej iluzji o szczęściu w społeczeństwie konsumpcyjnego spełnienia. Przez zastosowanie odpowiedniego wyboru i zestawienia fragmentów fotografii na zasadzie collage’u, np. wycięcia figur z tła, cięcia przez środek twarzy, głowy, lub wycięcie głów w ogóle Artysta uzyskał nową jakość przedstawienia, atmosferę surrealistycznego absurdu i wyobcowania. Przedstawiony w tych obrazach świat jest światem nie-ludzkim, rzeczywistością egzystujących obok siebie jednostek bez nadziei i szansy na wzajemne porozumienie. Każda z ludzkich figur śni swoją egzystencjalną historię oddzielnie i równolegle, jednocześnie i autonomicznie. Trudno o głębszą i bardziej przenikliwą diagnozę współczesnej, zglobalizowanej wspólnoty.
Fotorealistyczne obrazy Macieja Bernhardta są niezwykłym zjawiskiem we współczesnej sztuce polskiej i światowej. Nowoczesne w formie przedstawienia zachowują szacunek dla tradycyjnego mistrzostwa. Otwarte na wielość sensów i znaczeń budują swoją semantykę na intensywności estetycznego doznania. Na tle wzmagających się tendencji postdadaistycznych i postkonceptualnych, zmierzających do podważenia sensowności malarstwa, stanowią mocny argument przemawiający za jego ciągle aktualną i daleką od wyczerpania wartością.
Franciszek ChmielowskiNiewątpliwym wydarzeniem artystycznym jest otworzona 28. sierpnia wystawa malarstwa Macieja Bernhardta. Artysta zaprezentował prace z lat 1979-2014. Kilka cykli malarskich utrzymanych w nurcie fotorealizmu. Kierunek ten powstał w II połowie XX wieku, za jego ojczyznę uważa się Stany Zjednoczone, jego twórcy jak najlepiej i najwierniej chcieli pokazywać otaczającą ich rzeczywistość. Często korzystali z fotografii, która stała się nieodłącznym elementem w procesie tworzenia, punktem wyjścia służącym do jak najbardziej precyzyjnego oddania rzeczywistości. Maciej Bernhardt nie odcina się od tego sposobu komponowania obrazu, co jest bardzo wyraźne w pracach „Girls from Elle” z 1979 roku czy „Parallel dreams” z lat 2001 i 2014. Oglądając je stajemy urzeczeni ich iluzyjnością, malarskim kunsztem i absolutnie mistrzowską precyzją. Kolejne warstwy farby, nakładanej laserunkowo delikatnymi pociągnięciami pędzla, podkreślają właściwości materiałów, skóry, drewna, metalu. Pochłaniane przez nie lub odbijające się w nich światło, podkreśla ich fakturę i sprawia, że widziany obraz wydaje się nie być obrazem, a jedynie wielkoformatową fotografią. Ale malarstwo Macieja Bernhardta to nie opis powierzchownego piękna, luksusu czy zbytku. To malarstwo emocjonalne, symboliczne pełne odniesień do czasów w których powstawało, stanowiące bardzo osobisty komentarz Artysty do wydarzeń i zjawisk w Polsce lat 80. Postać z roku 1981 - „Red model” - siedząca na skrzyni – trumnie, skrępowana czerwoną płachtą, walający się obok sznur, wycinki prasowe niczym wyrok przyszpilone do ściany, a obok płat śnieżnobiałego płótna - jest jasnym komunikatem, wyrazem sprzeciwu wobec reżimu. Jedynym optymistycznym akcentem jest biała kartka papieru, na której opierają się stopy postaci – personifikacji wolności, to nadzieja na to, że tak jak Mesjasz pozostawi niezatarty ślad, niedający się zadeptać, ślad który da początek nowemu. „Red model” to ciągle aktualne dzieło, uniwersalne, bo ciągle na świecie deptana jest wolność, Człowiek coraz częściej staje się jednostką, zasobem, z którym w każdej chwili można zrobić co się chce.
Artysta nieustannie pozostaje wierny swoim artystycznym przekonaniom czego wyrazem jest cykl „Apokalipsa” z 2014 roku. Wiele tutaj filozoficznych odniesień do istoty egzystencji, destrukcyjnej natury człowieka, który „stworzony na obraz i podobieństwo” w przewrotny sposób szuka oświecenia.
Katarzyna Pisarczyk

http://kulturaonline.pl/wydarzenia/sandomierz/biur...Maciej Bernhardt, GIRLS FROM ELLE, olej, płótno, 121x149 cm, 1979Maciej Bernhardt, GIRL IN GOLDEN COAT, olej, płótno, 116x160 cm, 1980 Maciej Bernhardt, PARALLEL DREAMS, oej, płótno, 120x175 cm, 2001
Wernisaż 28.08.2015 - Maciej Bernhardt i Katarzyna Pisarczyk otwierają wystawęWernisaż wystawy malarstwa Macieja Bernhardta - 28.08.2015 r.Wernisaż wystawy malarstwa Macieja Bernhardta - 28.08.2015 r.
Maciej Bernhardt - Malarstwo - Galeria BWA w Sandomierzu, fragment wystawy, na pierwszym planie Seated person - red model, olej, płótno, 120 x 155 cm, 1981 r.Maciej Bernhardt - Malarstwo - Galeria BWA w SandomierzuMaciej Bernhardt - Malarstwo - Galeria BWA w Sandomierzu
Maciej Bernhardt - Malarstwo - Galeria BWA w Sandomierzu, fragment wystawy, Garbage bins, olej, płótno, 125 x 160 cm, 1982-83 r.Maciej Bernhardt w Galerii BWA w Sandomierzu - 28.08.2015 r.Maciej Bernhardt - Malarstwo - Galeria BWA w Sandomierzu, wernisaż 28.08.2015 r.
Strona: 1 2

Agencja reklamowa GAMA © 2009