BWA Sandomierz Galeria Sztuki Sandomierz
BWA Sandomierz

Paweł Łubkowski - KOMEMORACJA - m a l a r s t w o - 14 II - 9 III 2014Paweł Łubkowski - malarz i fotograf urodzony w 1983 roku. Swoją artystyczną edukację rozpoczął od Liceum Plastycznego, gdzie też miał pierwsze wystawy indywidualne i zbiorowe, m.in. pracę dyplomową prezentował na ogólnopolskim przeglądzie najciekawszych dyplomów. W latach 2004 - 2009 studiował malarstwo na Wydziale Artystycznym w Zielonej górze. Na przestrzeni tych pięciu lat brał aktywny udział w życiu artystycznym uczelni, wynikiem czego były wystawy m.in. rysunku, malarstwa oraz prezentacje animacji. Lata studiów były czasem rozwoju, eksperymentów oraz kształtowania się jego artystycznej osobowości. To właśnie wtedy powstały cykle malarskie jak Sacrum, Autoportrety czy Tablice. Ten ostatni wieńczy jego edukację na Wydziale Artystycznym i staje się początkiem twórczych poszukiwań obrazu doskonałego.

Oglądając prace Pawła Łubkowskiego w sandomierskiej Galerii Sztuki Współczesnej BWA trudno nie zadać pytania czy Autor identyfikuje się z malarstwem materii, nurtem obecnym w polskiej sztuce w latach 50. i 60. Materiały, jakich używa po części mogą na to wskazywać: ziemia, żwir, popiół, zużyte części garderoby czy stare narzędzia towarzyszące człowiekowi w życiu codziennym, służą Artyście by o życiu właśnie opowiadać. Paweł Łubkowski przełamuje ograniczenia, chętnie używa metafory by artystyczny przekaz był czytelny zarówno w warstwie formalnej jak i znaczeniowej.
Wielowarstwowość artystycznych środków, nakładanie kolejnych warstw materii - popiołu, ziemi czy piasku pogłębia wieloznaczeniowość metafory i odnosi się do stanów, jakim podlega wszystko co żyje. Stanowi metafizyczne odniesienie do koła życia, naszych wyborów czy celów, które obieramy. Materia, z której dosłownie "wychodzą" przedmioty - parafrazując słowa Jeana Dubuffeta - każe nam ignorować wartości wzrokowe na rzecz intelektualnego postrzegania istoty rzeczy. Jest to bardzo istotne w odbiorze artystycznego komunikatu Pawła Łubkowskiego, bowiem ta pewna "szorstkość" wypowiedzi, stanowi o sile jego przekazu. Przedmioty-rzeczy nabierają komemoratywnego znaczenia i urastają do rangi symbolu, jak choćby zniszczona walizka i aluminiowe sztućce umieszczone w przestrzeni drogi  na jednej z Tablic. Są metaforycznym obrazem i zarazem odpowiedzią Artysty na wieloznaczność ludzkiej egzystencji, uwarunkowanej zarówno poprzez historię jak i współczesność.
Katarzyna Pisarczyk

Zapraszamy na wystawę od 14 Lutego do 9 Marca 2014 r.Paweł Łubkowski, Tablica 16, 2013, technika mieszana: popiół, kosy, drut, ubrania / płyta osb, 200 x 135 cmPaweł Łubkowski, Tablica 18, 2013, technika mieszana: popiół, sadza, korzenie, drut kolczasty / płyta osb, 200 x 150 cmPaweł Łubkowski, Tablica 14, 2013, technika mieszana: korzenie, ziemia, piła / płyta osb, 200 x 180 cm
Paweł Łubkowski i Dyrektor BWA Katarzyna Pisarczyk otwierają wystawę ''Komemoracja'' - 14 II 2014 r.Paweł Łubkowski i Katarzyna Pisarczyk w trakcie wernisażu wystawy ''Komemoracja'' - 14 II 2014 r.Paweł Łubkowski - wernisaż wystawy ''Komemoracja'' - 14 II 2014 r.
''Komemoracja'' - wystawa w Galerii Sztuki Współczesnej BWA w Sandomierzu - 14 II - 9 III 2014 r.Wernisaż wystawy Pawła Łubkowskiego w sandomierskiej Galerii BWA - 14 II 2014r.
1

Agencja reklamowa GAMA © 2009