BWA Sandomierz Galeria Sztuki Sandomierz
BWA Sandomierz

Wiesław Łuczaj - OBRAZY STATYCZNE - 27 IV - 15 V 2007 r.Wiesław Łuczaj urodzony w 1960 r. W latach 1980-85 studia w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Dyplom z wyróżnieniem na Wydziale Grafiki, aneks do dyplomu na Wydziale Malarstwa. Dwukrotny stypendysta Ministra Kultury i Sztuki. Od 1986 r. zatrudniony na Wydziale Malarstwa warszawskiej ASP, obecnie jako adiunkt II stopnia w Pracowni Wiedzy o Działaniach i Strukturach Wizualnych. Od roku 2001 profesor nadzwyczajny w Instytucie Edukacji Plastycznej Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach, w którym pełni funkcję dyrektora. Tworzy w zakresie malarstwa, rysunku i instalacji.


Przedstawione w Sandomierzu obrazy to rezultat ostatnich działań artysty, który inspirację do swego malarstwa czerpie z internetowych statystyk, tworząc syntetyczne o dużych walorach estetycznych kompozycje w kształcie różnych - kołowych czy słupkowych - wykresów. Oszczędna kolorystyka jeszcze bardziej podkreśla ich statyczny charakter. Treść prac z cyklu "Zagrożenia" dotyczy sfery życia prywatnego i społecznego, zagrożeń dla ludzi i ich środowiska, zachowań, zjawisk i postaw społecznych, (np. przemoc wobec dzieci, stosunek do eutanazji czy kary śmierci). Drugi z prezentowanych cykli "Polak statystyczny" dotyczy m.in. kwestii nawyków żywieniowych, bogactwa, starości
i wielu innych. Artysta wypowiada się również w takich kwestiach jak budowa wszechświata, w którym człowiek ma swoje miejsce i czas.
Katarzyna Pisarczyk<h4>Wiesław Łuczaj</h4><h4>Wiesław Łuczaj podczas wernisażu z panią dyrektor Teresą Pilch</h4><h4>Wernisaż, 27.IV.2007</h4>
1

Agencja reklamowa GAMA © 2009