BWA Sandomierz Galeria Sztuki Sandomierz
BWA Sandomierz

MARIAN KĘPIŃSKI - Malarstwo (20.X. - 12.XI.2006)Marian Kępiński urodzony w 1942 r. Studia w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Łodzi w latach 1964-1970 w pracowni prof. Mariana Jaeschke. Dyplom w 1970 r. Obecnie jako profesor prowadzi pracownię malarstwa w Akademii Sztuk Pięknych im. W. Strzemińskiego oraz w Wyższej Szkole Humanistyczno – Ekonomicznej w Łodzi. Twórczość w zakresie malarstwa i rysunku. W latach 80-tych związany z niezależnym środowiskiem twórczym. 30 wystaw indywidualnych w kraju i zagranicą. Udział w 130 wystawach zbiorowych w Polsce oraz sztuki polskiej zagranicą. Nagrody i wyróżnienia za działalność twórczą i pedagogiczną. Prace w zbiorach muzealnych, państwowych i kolekcjach prywatnych w kraju i zagranicą.

"Malarstwo Mariana Kępińskiego odzwierciedla postawę odnajdywania sensu istnienia w twórczości artystycznej opartej o zasady prostoty, umiaru, harmonii. Artysta uprawia tradycyjne gatunki malarstwa: portret, martwą naturę, pejzaż. Spośród nich zdecydowanie wyróżnia pejzaż, ponieważ otwiera przed nim różnorodne sposoby wyrażania siebie, swojej wizji świata i sztuki. Sytuuje go na pograniczu tego, co rzeczywiste i nierzeczywiste, realne i wyobrażone, obiektywne i oniryczne, dosłowne i symboliczne. Maluje pejzaże realistyczne i fantastyczne. Zafascynowany urodą natury, zadziwiony niezwykłością i celowością, mnogością jej form, dostrzega w niej ten sam porządek, który obowiązuje w sztuce – geometrię, podziały i proporcje, niezmienność i ruch, stałość i zmianę. Gdyby z obrazów Kępińskiego zabrać elementy przedstawiające, a zostawić ich formy, kompozycję, płaszczyznę, punkt, linię, kolor, pozostałaby czysta geometria układów kół, trójkątów, czworokątów, regularnych figur na przenikających się planach. Twórca jednak nie rezygnuje z malowania rzeczy i świata, odsłaniając swoje zauroczenie nimi i samym procesem tworzenia ..."
Maria Kępińska, fragment wstępu do katalogu
Wernisaż Mariana Kępińskiego, 20 października 2006Wernisaż, 20 października 2006Wernisaż, 20 października 2006
1

Agencja reklamowa GAMA © 2009