BWA Sandomierz Galeria Sztuki Sandomierz
BWA Sandomierz

MARLENA MAKIEL HĘDRZAK - Rysunek - 25 IX - 18 X 2009 r.Marlena Makiel Hędrzak urodziła się w 1968 roku w Krośnie. Studiowała w Instytucie Wychowania Artystycznego UMCS w Lublinie. Dyplom uzyskała w pracowni rysunku prof. Stanisława Góreckiego w 1995 roku. Obecnie pracuje na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego na stanowisku profesora. Laureatka nagród i wyróżnień w konkursach plastycznych. Uczestniczyła w plenerach i sympozjach w kraju i zagranicą. Brała udział w kilkudziesięciu wystawach zbiorowych ogólnopolskich i międzynarodowych, m. in. w: Stanach Zjednoczonych, Belgii, Holandii, Słowacji, Czechach, Włoszech, Francji, Niemczech, Rosji, Litwie, Serbii, Austrii i Grecji. Tworzy w zakresie rysunku, malarstwa i grafiki. Publikowała teksty o sztuce oraz wiersze.


Rysunek często bywa szkicem pozwalającym na szybkie notowanie, ale jest tez dziełem autonomicznym, skończonym od początku do końca, dziełem wymagającym od artysty koncentracji, estetycznej wrażliwości czy wreszcie biegłości warsztatowej, poprzedzonej latami studiów i ćwiczeń. Idąc za da Vincim ''Rysunek jest wolny ... gdzie jest dowolność tam nie ma reguły. Rysunek jest tak doskonały, że nie tylko odtwarza dzieła natury, lecz nieskończenie liczniejsze niż te, które ona stworzyła''. Przyznawał więc Leonardo artystom prawo do wolności w tworzeniu kształtów i rzeczywistości nie tylko zastanej, realnej, ale również wyimaginowanej.
     Rysunki Marleny Makiel Hędrzak to dzieła głęboko przemyślane, gdzie każdy znak ma swoje miejsce i znaczenie. Artystka z wielką wrażliwością łączy z pozoru nie przystające do siebie fragmenty, wycinki i kadry, z których składa się życie i tworzy z nich własny, bardzo osobisty obraz rzeczywistości. Przedmioty i sytuacje nabierają nowego znaczenia, są jak słowna układanka, którą każdy może odczytać na swój sposób i zawsze będzie to sposób właściwy. Prace artystki urzekają delikatnością i rozmachem, ekspresją wypowiedzi, czułością matki portretującej dziecko, reporterską trafnością obserwacji czy wreszcie wrażliwością poety, który świat widzi oczyma duszy. Opisuje go tak, by widz mógł choć na chwilę przystanąć i swój własny świat na tę chwilę opuścić.
Katarzyna Pisarczyk


Wernisaż, 25 września 2009Wernisaż, 25 września 2009Wernisaż, 25 września 2009
Chwila zrozumienia, akryl/ołówek, 2009Rzeczy ostateczne, ołówekEcho, ołówek
1

Agencja reklamowa GAMA © 2009