BWA Sandomierz Galeria Sztuki Sandomierz
BWA Sandomierz

ŻYWE WSPOMNIENIE - fotografia - 10 rocznica wizyty Jana Pawła II w Sandomierzu - 22 V - 28 VI 2009 r.Od 22 maja do 28 czerwca 2009 roku Galeria Sztuki Współczesnej BWA prezentowała fotograficzną wystawę pt. „Żywe wspomnienie – 10 rocznica wizyty Jana Pawła II w Sandomierzu”. Jej organizatorami byli: Biuro Wystaw Artystycznych w Sandomierzu, Muzeum Diecezjalne i Urząd Miejski w Sandomierzu, patronat medialny objęło Radio Kielce.
Wystawa pomogła odnowić wspomnienie Mszy Św. celebrowanej przez Ojca Św. Jana Pawła II na sandomierskich błoniach. Wielu z nas obecnych wtedy u stóp sandomierskiego wzgórza utrwalało przeżywane chwile nie tylko w sercu, ale też okiem aparatów i kamer. Swoje kolekcje lub popularne ujęcia m.in. papieskiego fotografa Arturo Mari udostępnili akredytowani fotoreporterzy Wacław Pintal i Bogusław Myśliwiec, ale też, co jest bardzo cenne pielgrzymi: Piotr Beraś, Barbara Bryła, Urszula Chabel, Katarzyna Cichocka, Dionizy Drozdowski, Janusz Sierokosz, Urszula Stępień, Marek Strugała, Krzysztof Sykutowski, Ewa Tatarek oraz Muzeum Diecezjalne w Sandomierzu.
Wystawa, w formie ogłoszonej otwartej prezentacji przypominała atmosferę przeżyć, które wtedy towarzyszyły nam wszystkim. Stała się dokumentem obrazującym nastrój pełnych skupienia przygotowań, budowy ołtarza, nocnego oczekiwania, przywitania na lądowisku i sandomierskich błoniach. Przypomniała Mszę świętą celebrowaną przez Ojca Świętego, ale też wyrażała uczucia pielgrzymów: radość, skupienie, świadomość doniosłości chwili i wielkiego wyróżnienia. Trwanie w upale, mimo znużenia zasłuchanie w słowa Jana Pawła II, który pozdrowił wtedy cały Kościół Sandomierski: biskupów, kapłanów, osoby konsekrowane, żołnierzy Wojska Polskiego i wszystkich wiernych. Pozdrowił Sandomierz i szczególnie Stalową Wolę – miasto symbol wielkiej wiary ludzi. Przypomniał postaci świętych i błogosławionych, których wydała Ziemia Sandomierska: błogosławionego Wincentego Kadłubka – patrona naszego miasta, błogosławionych Męczenników Sandomierskich, którzy za wiarę nie wahali się oddać życia, św. Jacka, błogosławionego Czesława, św. Andrzeja Bobolę, św. Królową Jadwigę. Jan Paweł II powiedział wtedy: „trzeba się nam wsłuchiwać z ogromną wrażliwością w ten głos przeszłości, aby wiarę i miłość do Kościoła i Ojczyzny przenieść przez próg roku dwutysięcznego i przekazać następnym pokoleniom.”  Swoje słowa, zawsze aktualne, skierował również do ojców, matek i dzieci, ukazując wartość cnót, szczególnie czystości oraz konieczność stawania w obronie godności każdej osoby. Ks. Kan. Andrzej Rusak – Dyrektor Muzeum Diecezjalnego w tekście do wydawnictwa, które towarzyszyło wystawie, napisał: „Autentyczność troski Ojca Świętego o nas była tak bardzo szczera, umacniała do trwania i budowania dobrego społeczeństwa zakorzenionego w tradycji prastarego Sandomierza, a wyrażonej słowami o ”… utajonej …” Potędze Wiary. Nie szczędząc siebie, pomimo upału i trudu po porannym upadku, z plastrem na głębokiej ranie czoła, z wyrazem cierpienia na twarzy ale i radości trwał z nami na modlitwie jako dobry Ojciec i Pasterz niezapomniany.” Pasterz który całym swoim życiem dawał nieustanne świadectwo Miłości Boga i Człowieka.
Katarzyna Pisarczyk


Wernisaż wystawy `Żywe wspomnienie`, 22.05.2009 r.
1 2

Agencja reklamowa GAMA © 2009