BWA Sandomierz Galeria Sztuki Sandomierz
BWA Sandomierz

PORÓWNANIA 29 - 18.12.2020 r. - 07.02.2021 r.Porównania 29 - wystawa prezentująca dorobek artystyczny środowiska plastycznego Ziemi Sandomierskiej


Szanowni Państwo,

ze względu na sytuację epidemiczną w Polsce finisaż wystawy "Porównania 29" nie mógł się odbyć. 29 stycznia 2021 roku w Galerii BWA w Sandomierzu miało miejsce podsumowanie wystawy z wręczeniem nagród dla laureatów konkursu bez udziału publiczności.

Wystawa "Porównania 29" w Galerii BWA
będzie prezentowana do 7 lutego 2021 roku.
Zapraszamy w godzinach 8 - 16, w sobotę i niedzielę w godzinach 10 - 16.
Na wystawę wstęp wolny przy zachowaniu wymogów sanitarnych obowiązujących na sali ekspozycyjnej

29 stycznia 2021 r. - Porównania 29 - podsumowanie wystawy, fundatorzy nagród, od prawej: Burmistrz Sandomierza Marcin Marzec, dyrektor BWA Katarzyna Pisarczyk, przedstawicielka Prezydenta Stalowej Woli Małgorzata Pawleniak, Starosta Powiatu Sandomierskiego Marcin Piwnik, radny Miasta Sandomierza Krzysztof Szatan

Pan Marcin Piwnik Starosta Powiatu Sandomierskiego wręcza I Nagrodę
Panu Arturowi Bartkiewiczowi

Pan Marcin Marzec Burmistrz Sandomierza wręcza II Nagrodę Panu Andrzejowi Karwatowi

Pani Małgorzata Pawleniak w imieniu Prezydenta Stalowej Woli Pana Lucjusza Nadbereżnego
wręcza Wyróżnienie Panu Szczepanowi Siudakowi

Pani Katarzyna Pisarczyk Dyrektor BWA w Sandomierzu wręcza Wyróżnienie
Panu Stanisławowi Świecy

Pan Krzysztof Szatan Radny Sandomierza wręcza Nagrodę Publiczności Pani Jadwidze Kukule

Nagrodzeni artyści: od lewej Marek Pokutycki, laureat III Nagrody Marszałka Województwa Świętokrzyskiego; Andrzej Karwat, laureat II Nagrody Burmistrza Sandomierza; Janusz Baran, laureat Wyróżnienia Biura Wystaw Artystycznych w Kielcach

”PORÓWNANIA” są wydarzeniem artystycznym, które niewątpliwie zapisało się w kalendarzu ważniejszych przeglądów sztuki współczesnej w regionie. Ukazują aktualne tendencje w sztuce oraz przede wszystkim osiągnięcia artystów, których twórczość obejmuje różne dziedziny sztuki: malarstwo, rysunek, grafikę, fotografię oraz techniki unikatowe i własne. Jury, konkursu któremu przewodniczył Mariusz Drzewiński – profesor nadzwyczajny w Katedrze Malarstwa i Rysunku na Wydziale Artystycznym Instytutu Sztuk Pięknych UMCS w Lublinie, Piotr Rędziniak, dyrektor Biura Wystaw Artystycznych w Rzeszowie oraz Dominik Woźniak – artysta malarz, po zapoznaniu się z regulaminem konkursu i wstępnym przeglądzie prac, do konkursu wybrało 46 prac 24 autorów. Największą uwagę Jury zwróciły prace Grzegorza Gerby, Sylwii Lis-Persony, Szczepana Siudaka, Jadwigi Kukuły, Stanisława Świecy, Janusza Barana, Artura Bartkiewicza, Marka Pokutyckiego, Andrzeja Karwata, Andrzeja Rachonia, Cezarego Łutowicza. Spośród tych artystów zostali wyłonieni laureaci tegorocznej 29. edycji Porównań.
I Nagrodę Starosty Powiatu Sandomierskiego otrzymał Artur Bartkiewicz za kompozycję zatytułowaną „Dziewczyna z gazetą”. Utrzymana w monochromatycznej palecie barw malarska kompozycja jest mocno osadzona w realiach codzienności i może być artystycznym komentarzem do wydarzeń roku 2020. Laureatem II Nagrody Burmistrza Sandomierza jest Andrzej Karwat, którego prace z cyklu „Obcy bogowie – Trochę nieba” oraz „Obcy bogowie – Trochę piekła” są doskonałym warsztatowo połączeniem cynkografii i kolografii z akwaftortą. Odważnie budowane kompozycje w warstwie znaczeniowej znajdujące odniesienie do rzeczywistości z jasno określonym metaforycznym przesłaniem, pełne są napięć i ukrytych znaczeń. III Nagrodę Marszałka Województwa Świętokrzyskiego uzyskał Marek Pokutycki za rysunek ołówkiem, pt. „Przyjaciele Dorotki”, surrealistyczną kompozycję z pogranicza jawy i snu, w której szarości grafitowego rysika ujawniają zagadkowe i tajemnicze kształty wyłaniające się z nieokreślonej przestrzeni. W roku bieżącym Jury przyznało trzy równorzędne wyróżnienia. Laureatem pierwszego z nich Wyróżnienia Prezydenta Stalowej Woli jest Szczepan Siudak, autor rzeźbiarskiej kompozycji pt. „Piruet”, w której artysta przedstawił zagadnienie relacji pionu z poziomem, dynamiki ruchu i urody kobiecego ciała. Wyróżnienie Biura Wystaw Artystycznych w Kielcach otrzymał Janusz Baran za pracę graficzną zatytułowaną „Obrazy traumatyczne – Pandemia I”, sugestywną i emocjonalną, bezpośrednio odnoszącą się do „czasów zarazy” roku 2020 naznaczonego pandemią i cierpieniem. Stanisław Świeca jest laureatem Wyróżnienia Biura Wystaw Artystycznych w Sandomierzu, które otrzymał za zestaw świetnych gipsorytów, pt.: “Pocałunek”, “Przybysz II” i “Zjawa II”. Artysta drobną kreską z mistrzowską precyzją kreuje formy doskonałe fantastycznych światów i tętniących życiem antropomorficznych kształtów.
Dzieła malarskie w tym roku przedstawili: Karolina Bednarska – abstrakcyjną kompozycję „Cztery uczucia”, utrzymaną w stylistyce suprematyzmu, obrazując tytułowe uczucia czystą formą, odważnym malarskim gestem, interesującą grą koloru i kontrastów barwnych. Krzysztof Czerwiak zaproponował akwarelowe kompozycje: „Eden”, Rajska muzyka” i „Gdzie jest Adam”, w których przypomina historię pierwszych rodziców i rajską równowagę utraconą na zawsze. Studia portretowe, będące ekspresyjną interpretacją ludzkich charakterów, z których „Frida” działa na wyobraźnię najbardziej, pokazała debiutująca w „Porównaniach” Beata Garanty. Znakomite warsztatowo, fascynujące i przemawiające do wyobraźni są prace Aleksandry Karwat, „Horyzontalnie I” i „Horyzontalnie II”. Dobitnie uderzające, kojarzące się z tym co nieuchronne. W warstwie znaczeniowej przenikliwe i aż drażniące swą mocą, z pewnością należą do najlepszych prac artystki. Aleksandra Opalińska zaprezentowała abstrakcyjną kompozycję „Nie – obecność”, w której monochromatyczna paleta barw stoi w opozycji do kontrastów światłocieniowych, a ekspresyjny i nieco chaotyczny ślad ręki jest przeciwnością idealnej figury koła wykreślnego. Prace Kingi Roszuk, „Ona I” i „Ona II” są malarskimi dywagacjami na temat miejsca człowieka w przestrzeni współczesnego świata. Do motywów apokaliptycznych sięgnął Janusz Stypa w pełnej wyrazu, dynamiki i ekspresji kompozycji pn. „Walka”, w której dobro w postaci św. Archanioła Michała ściera się ze złem, by je ostatecznie zwyciężyć. Grzegorz Wójcik, również debiutujący w „Porównaniach”, pokazał dwie kompozycje „Bez tytułu”. To wspaniałe studia pejzażowe, budujące nastrój spokoju i wyciszenia, określane wyraźnymi kontrastami kolorystycznymi i oszczędną chromatyką. Kwestię postrzegania pejzażu zupełnie odmiennie przedstawił Andrzej Rachoń, którego dwie prace w pastelu olejnym, pt. „Pejzaż prowincjonalny” zachwycają symboliką, formą organizującą przestrzeń oraz monochromatyczną kolorystyką w tonacjach, szarości, ugrów i błękitów.
Prace graficzne zaprezentowali także: Grzegorz Gerba, który w linorytach „Na łące – Za drogą”, „Za drogą – Wysokie trawy” oraz „Za stodołą – Osty”, budowanych czarno-białym kontrastem, pokazał urok i bogactwo natury. Do grafiki komputerowej sięgnęła Elżbieta Brzezińska. Kompozycje „Eksplozja 2” i „Eksplozja 3” są kontynuacją artystycznych poszukiwań autorki, będących próbą połączenia ekspresji komputerowej grafiki z wyrazistym malarskim gestem. Róża Kędzierska-Góźdź zaproponowała pracę w technice digital print, pn. „Poruszenie”, w której kolor i kontrasty światłocieniowe organizują przestrzeń. W technice mieszanej wypowiedziała się Anna Sobolewska, której kompozycje „Gdzieś pomiędzy I” i „Gdzieś pomiędzy II” pełne są emocji , uczuć i ukrytych znaczeń. Jadwiga Kukuła w technice własnej przedstawiła prace zatytułowane „A ty niszczysz mój błękit nie pytając I”, „A ty niszczysz mój błękit nie pytając II” oraz „A ty niszczysz mój błękit nie pytając III”, w których stopniuje emocje poprzez kontrasty kształtów i kolorów. Tkaninę unikatową zaprezentowała Bożena Wójtowicz-Ślęzak, aplikacje pt. „Ona” opatrzone kolejnymi numerami 4, 5 i 6, budowane warstwami półprzeźroczystej materii i liniami haftu tworzą dzieła traktujące o naturze kobiety. W technice papieru ręcznie czerpanego wypowiedziały się: Sylwia Lis-Persona, która w kompozycjach „Spoiwo życia” (1) i (2), tworząc bogate struktury form i koloru pokazała piękno i urodę życia oraz Teresa Pilch, której prace zatytułowane „W ciągłym ruchu” oraz „Rozmigotani” stanowią barwny obraz wrażeń i emocji kreowanych plamami barw i splątanych linii. Fotografię, jako jedyny zaprezentował Cezary Łutowicz, którego „Wkurw” i „!!!” stanowią zapis stanów emocjonalnych, kreowanych kontrastami kolorystycznymi.
Tegoroczna 29. edycja ”Porównań” ujawniła przede wszystkim zdecydowane i jasno określone osobowości twórcze, potrzebę równowagi, szczególnie w dzisiejszym świecie, także tej estetycznej, jaką każdy odczuwa, poprzez uświadomienie sobie autentycznego znaczenia przekazu, jakim jest dzieło sztuki.
Katarzyna Pisarczyk, grudzień 2020 r.


Artur Bartkiewicz, Dziewczyna z gazetą, akryl, ol./pł., 100 x 100 cm, 2020 r. - I Nagroda Starosty Powiatu SandomierskiegoAndrzej Karwat, Trochę piekła z cyklu Obcy bogowie, intaglio, akwaforta, linoryt, 51 x 41 cm, 2020 r. - II Nagroda Burmistrza SandomierzaMarek Pokutycki, Przyjaciele Dorotki, rysunek ołówkiem, 50 x 73 cm, 2020 r, - III Nagroda Marszałka Województwa Świętokrzyskiego
Szczepan Siudak, Piruet, rzeźba, drewno - orzech, wys.105 cm, szer. 50 x 35 cm, 2020 r. - Wyróżnienie Prezydenta Stalowej WoliJanusz Baran, Obrazy Traumatyczne - Pandemia I, litografia, collage, rysunek, tusz chiński, ecolina, 42 x 63 cm, 2020 r. - Wyróżnienie Biura Wystaw Artystycznych w Kielcach Stanisław Świeca, Zjawa II, gipsoryt, 79 x 49 cm, 2020 r. -  Wyróżnienie Biura Wystaw Artystycznych w Sandomierzu
Karolina Bednarska, Cztery uczucia, akryl, ol./pł., 80 x 60 cm, 2020 r.Elżbieta Brzezińska, Eksplozja 2, grafika komputerowa, druk cyfrowy na płótnie, 100 x 150cm, 2020 r.Krzysztof Czerwiak, Gdzie jest Adam, akwarela, 40 x 50 cm, 2020 r.
Beata Garanty, Frida, olej, płótno, 75 x 64 cm, 2020 r. Grzegorz Gerba, Za drogą - wysokie trawy, linoryt, 29,5 x 15,5 cm, 2019 r.  Aleksandra Karwat, Horyzontalnie II, olej, płótno, 50 x 60 cm, 2020 r.
Strona: 1 2 3

Agencja reklamowa GAMA © 2009