BWA Sandomierz Galeria Sztuki Sandomierz
BWA Sandomierz

MUZYKA FORM III - STAN WYSa

MUZYKA FORM III - STAN WYS - RZEŹBA - 10.07. - 03.08.2020 r.

a

Wystawa "MUZYKA FORM III - STAN WYS" organizowana jest wraz z Ośrodkiem Kultury i Sztuki we Wrocławiu - Instytucją Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego (OKiS). Od 45 lat OKiS realizuje na Dolnym Śląsku, a także na terenie całej Polski i zagranicą, szerokie spektrum działań z zakresu organizacji projektów i programów artystycznych, upowszechniania kultury i edukacji artystycznej, promocji sztuki i jej twórców oraz promocji regionu poprzez kulturę i współpracę międzynarodową. Prowadzi działalność impresaryjną, wystawienniczą, wydawniczą, naukowo-badawczą i dokumentacyjną oraz jest współorganizatorem wielu przedsięwzięć kulturalnych. Szczególną kompetencją OKiS-u jest organizacja dużych festiwali, przeglądów, wystaw i warsztatów artystycznych oraz projektów z zakresu edukacji kulturalnej i artystycznej dla dzieci, młodzieży i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Stanisław Wysocki w trakcie swojej długoletniej pracy artystycznej wielokrotnie współpracował z Ośrodkiem Kultury i Sztuki we Wrocławiu. OKiS wydał kilka cennych albumów prezentujących dorobek tego wybitnego wrocławskiego rzeźbiarza.

           

Album "Muzyka Form III - Stan Wys", Wydawca Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu, Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego. Publikacja dofinansowana z Budżetu Województwa Dolnośląskiego, Wrocław 2019.

a

a

     Stanisław Wysocki, rzeźbiarz, sportowiec, podróżnik. Urodził się 1949 roku w Ełku. Swoją przystań znalazł jednak nad brzegiem Odry, gdzie w słynnej w Polsce i Europie pracowni powstają jego wyjątkowe rzeźby. Początkowo jako absolwent Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu wiązał własną przyszłość ze sportem. Ale Wrocław na przełomie lat 60. i 70. XX wieku był tętniącym ośrodkiem kulturalnym i szybko zafascynował młodego sportowca. Zaczął rysować, malować i rzeźbić. Wówczas też zdecydował się na odważny krok – porzucił posadę na Akademii Wychowania Fizycznego i wyjechał studiować sztukę do Berlina. Dzięki studiom w Hochschule der Künste u profesora J.H. Lonasa i pracy w Berlinie poznał różnorodność europejskiej rzeźby XX wieku i miał okazję osobiście zetknąć się z najwybitniejszymi jej przedstawicielami. W znanej berlińskiej odlewni „Hermann Noack Bildgiesserei”, gdzie na początku lat 80. XX wieku obywał praktykę, poznał wybitnego angielskiego rzeźbiarza, Henry’ego Moore’a. Przez pewien czas współpracował ze słynnym artystą odlewając jego rzeźby. Później wielokrotnie porównywany był do wielkiego Anglika, a nawet sam otwarcie przyznawał, że Moore wywarł ogromny wpływ na jego twórczość. Inspirację i wykształcony kunszt rzemieślniczy, będące następstwem tego pobytu, przywiózł ze sobą do Wrocławia by tu dalej rozwijać się jako artysta i kontynuować prace nad swoimi wyjątkowymi rzeźbami. Stanisław Wysocki rzadko mówi o swojej sztuce, ukrywa się w swojej twórczości, pielęgnuje w sobie artystyczne napięcie. W milczeniu niejako dojrzewa by zmierzyć się z tematem i materiałem. Potem owo napięcie uwalnia, ale stopniowo. Rzeźby powstają najpierw w glinie. To wyjątkowy moment, gdy w rękach twórcy rodzi się nowy kształt. Następnie robi formę, by wreszcie wlać w nią gorący niczym lawa brąz. Gdy powstaje dzieło, pracownia artysty zmienia się nie do poznania – temperatura, ciężka fizyczna praca i uwalnianie twórczego napięcia tworzą niepowtarzalną atmosferę. Stanisław Wysocki prezentując swoje prace w publicznych galeriach, ustawiając je w przestrzeni miejskiej czy na pokładach luksusowych transatlantyków, pobudza w nas ukrytą pod rutyną codziennego życia pierwotną potrzebę obcowania z przedmiotem pięknym. Artysta, który nie unika prezentowania rzeźb w miejscach ogólnie dostępnych daje odbiorcy szansę na – często zaskakujące – estetyczne przeżycia, tak potrzebne w coraz bardziej chaotycznej rzeczywistości. Stanisław Wysocki jest laureatem wielu nagród, m.in.: Nagrody Miasta Wrocławia w 2009 roku i w 2011 roku Nagrody Kulturalnej Śląska Silesia.
dr Maciej Łagiewski, http://stanwys.com/autor/


Informacje o wystawie znajdują się również na stronie
Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu:
https://okis.pl/muzyka-form-iii-stan-wys/
oraz profilu facebook:
https://www.facebook.com/events/203348644323397/

a

                 

Projekt jest współfinansowany z Budżetu Województwa Dolnośląskiego

a


A

MICHAŁ WYSOCKI - RZEŹBA - 10.07. - 03.08.2020 r.


W Galerii Sztuki Współczesnej sandomierskiego BWA swoje prace prezentuje również Michał Wysocki - syn Stanisława Wysockiego -  zafascynowany pracą Ojca swoje życie związał ze sztuką.

a

a

Życie Michała Wysockiego od najmłodszych lat jest związane z rzeźbiarstwem. Dorastał w otoczeniu powstających rzeźb ojca w pracowni położonej na podwórku ich domu we Wrocławiu. Lata spędzone na zabawie w pracowni zaowocowały tym, iż wybór drogi życiowej wydał się jasny. Ojciec Michała, Stanisław jest uznanym Artystą Rzeźbiarzem, którego prace są rozpoznawalne i doceniane w kraju i za granicą.
Życie we Wrocławiu, mieście położonym nad Odrą, umożliwiło rozwój pasji żeglarskiej. Kariera sportowa była szkołą tego, iż aby osiągnąć sukces, trzeba wcześniej ponieść wiele porażek, ale jednocześnie, konsekwentnie dążyć do celu. Największym sportowym sukcesem Michała było zdobycie Mistrzostwa Polski w olimpijskiej klasie 470 w 2017 roku. Sportowa pasja stała się główną inspiracją, podczas poszukiwania i tworzenia prac na wymianie studenckiej w Walencji oraz na Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, którą ukończył w 2009 roku. Zaprezentowany cykl prac dyplomowych pod tytułem „Esencja” we Wrocławskiej galerii BWA przedstawiał formy inspirowane energią wiatru, ruchem i siłami natury.
Udział w konkursach rzeźbiarskich przyniósł wiele wyróżnień. Najistotniejszym było otrzymanie nagrody w konkursie na pomnik “Pomordowanych Profesorów Lwowskich” we Lwowie. Prace nad rekonstrukcją pomników Josepha von Eichendorffa i R. H. Göpperta we wrocławskim Ogrodzie Botanicznym dały możliwość zmierzenia się z kunsztem dawnych mistrzów. Michał wraz z ojcem Stanisławem wykonali pomniki papieża Jana Pawła II na wrocławskim Psim Polu i w Straszynie, kilka tablic pamiątkowych m.in. reżysera Jerzego Hasa oraz rzeźbę “Orfeusz” znajdującą się przed Muzeum Teatru na Placu Wolności we Wrocławiu, która jest nawiązaniem do przeszłości Wrocławia i twórczości Theodora von Gosena i jego syna Marcusa.
Najistotniejszym zadaniem wynikającym z przeświadczenia, iż nie ma rzeczy niemożliwych do wykonania w pracowni Wysockich, było zaangażowanie się w tworzenie Makiet dotykowych dla osób słabowidzących w ramach projektu “Zobaczyć Świat Rękoma”. Począwszy od pierwszej wykonanej pracy “Gdańskiej Bazyliki Mariackiej” poprzez “Żuraw Gdański”, „Ratusz Gdański”, “Pomnik Poległych Stoczniowców”, “ORP Błyskawica”, “MS Batory”, “Zamek Książąt Pomorskich”i “SV Dar Pomorza”, każda kolejna wykonana w brązie miniatura przynosiła rozwój technologii i umiejętności od fizycznej pracy w materiale do przeniesienia modelowania do świata wirtualnego, technologii druku 3D i opracowania własnej metody odlewniczej. Miniatury te uważane są przez wielu za jedne z najlepiej wykonanych i najbardziej dokładnych pierwowzorom.
Dziś, w pracowni położonej w centrum Wrocławia na wyspie pomiędzy dwoma kanałami Odry, ścierają się dwa podejścia do tworzenia rzeźby, jedno Stanisława - klasycznej pracy w glinie przed wykonaniem odlewu w brązie oraz Michała - kreowania formy w świecie wirtualnym, dającym niemal nieograniczone możliwości. Często prezentują wykonane prace na wspólnych wystawach, takich jak (wystawa w Galerii Zapiecek, Warszawa 2010 r. , Targi Sztuki Warszawa 2010 r., wystawa w Muzeum Miejskim w Kralikach 2011 r., wystawa w Muzeum Powozów w Galowicach 2013 r., wystawa w Haus Schlesien w Königswinter 2015 r.). Prace można również obejrzeć m.in. na ekspozycjach w takich miejscach jak galeria Platon we Wrocławiu czy Galeria Kersten w Krakowie.
(tekst dzięki uprzejmości Artysty)
aStanisław Wysocki, wernisaż wystawy ,,Muzyka Form III - Stan Wys,, Galeria BWA w Sandomierzu, 10.07.2020 r.Wernisaż wystawy ,,Muzyka Form III - Stan Wys,, Galeria BWA w Sandomierzu, 10.07.2020 r.Wernisaż wystawy ,,Muzyka Form III - Stan Wys,, Galeria BWA w Sandomierzu, 10.07.2020 r.
,,Muzyka Form III - Stan Wys,, wystawa rzeźby Stanisława Wysockiego w Galerii Sztuki Współczesnej BWA w Sandomierzu,,Muzyka Form III - Stan Wys,, wystawa rzeźby Stanisława Wysockiego w Galerii Sztuki Współczesnej BWA w Sandomierzu,,Muzyka Form III - Stan Wys,, wystawa rzeźby Stanisława Wysockiego w Galerii Sztuki Współczesnej BWA w Sandomierzu
,,Muzyka Form III - Stan Wys,, wystawa rzeźby Stanisława Wysockiego w Galerii Sztuki Współczesnej BWA w Sandomierzu,,Muzyka Form III - Stan Wys,, wystawa rzeźby Stanisława Wysockiego w Galerii Sztuki Współczesnej BWA w SandomierzuMichał Wysocki - Rzeźba, wernisaż wystawy w BWA w Sandomierzu, 10.07.2020 r.
Michał Wysocki - Rzeźba, wernisaż wystawy w BWA w Sandomierzu, 10.07.2020 r.Stanisław Wysocki i Michał Wysocki w Galerii BWA w Sandomierzu - 10.07.2020 r.Michał Wysocki - Rzeźba - BWA Sandomierz, 10.07. - 03.08.2020 r.
Strona: 1 2

Agencja reklamowa GAMA © 2009