BWA Sandomierz Galeria Sztuki Sandomierz
BWA Sandomierz

Wystawa - Plakaty z Pracowni Obrazowania dla Mediów dr Katarzyny Stanny - 19.06. - 6.07.2020 r.
a

Biuro Wystaw Artystycznych w Sandomierzu
Festiwal Filmów i Spotkań NieZwykłych

Wydział Sztuki Mediów Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie


zapraszają na wystawę

Plakaty z Pracowni Obrazowania dla Mediów
dr Katarzyny Stanny


19 czerwca - 4 lipca 2020 roku

BWA Sandomierz, Rynek 11

Finisaż - sobota 4 lipca godz. 16:00


Uczestnicy wystawy:

Julia Adamska, Małgorzata Bonas, Paulina Brzezińska, Kamila Falęcka, Luiza Grądziel, Dawid Grzelak, Maja Hylewicz, Anna Kordulewska, Kacper Krawczyk, Dobrosława Król, Piotr Królikowski, Adam Kosiewicz, Kamil Kubik, Julia Łukaszewska, Julia Makówka, Anna Nowakowska, Krzysztof Oleksiak, Katarina Simekova, Natalia Truszczyńska, Paulina Tymoszyńska


a

Pracownię Obrazowania dla Mediów na Wydziale Sztuki Mediów ASP prowadzę dla studentów II i III roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia. Jest ona swoistą kontynuacją pracowni stworzonej przez prof. Szaybo, w której fotografia, grafika i myślenie uzupełniały się nawzajem. Biorąc pod uwagę, iż wydział ma charakter multimedialny oraz intermedialny, realizację zadań rozszerzyłam o obszary z zakresu obrazu ruchomego, czyli popularne w mediach społecznościowych GIF-y i krótkie spoty. Za wielką wartość uważam nawiązanie współpracy pomiędzy Pracownią a instytucjami takimi jak PAN, Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym, Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku czy Wytwórnia Filmów Oświatowych w Łodzi. Dzięki temu studenci mogą zdobywać bezcenne doświadczenie zawodowe, realizując zlecenia dla tych instytucji. W ten sposób budują swoje portfolio i uczą się umiejętności prezentacji. Otwierają się nie tylko intelektualnie, ale też marketingowo.
Miałam szczęście być asystentką wybitnych profesorów: Rosława Szaybo i Janusza Stannego, których pracownie były zawsze pełne studentów. Również i mnie cieszy, że studenci chętnie uczestniczą w moich zajęciach i z pasją, często w sposób zaskakujący odpowiadają twórczo na zadane im tematy. Myślę, że największym sukcesem relacji mistrz-uczeń jest satysfakcja ze wspólnie realizowanych prac. Dydaktyk powinien zawsze pozytywnie inspirować i szukać tego, co wartościowe w pracy studentów, być otwartym na młodsze pokolenia i pomagać im odnaleźć w sobie to, co jest dla nich najbardziej charakterystyczne i indywidualne.
Istotą realizacji prowadzonej przeze mnie Pracowni Obrazowania dla Mediów jest odnajdywanie metod oraz poszukiwanie środków artystycznych w ramach łączenia wielości dostępnych mediów przekazu artystycznego. Przenikanie się technik tradycyjnych, analogowych z najnowocześniejszymi metodami obróbki cyfrowej oraz pogłębianie świadomości twórczej i sposobów kreacji artystycznej w obrębie obrazowania intermedialnego. W wyniku pracy ze studentami, wszystkie realizowane w ramach pracowni tematy istnieją w instytucjach lub wydarzeniach publicznych. Są prezentowane zewnętrznie i publikowane a studenci mają możliwość zaistnienia na rynku, co ułatwia im podejmowanie przyszłej pracy.
dr Katarzyna Stanny

https://wsm.asp.waw.pl/pracownia-obrazowania-dla-m...Adam Kosiewicz Anna Kordulewska Anna Nowakowska
Małgorzata Bonas Dawid Grzelak Kamila Falęcka
Dawid Grzelak Julia AdamskaJulia Łukaszewska
Krzysztof Oleksiak  Dobrosława Król   Luiza Grądziel
Strona: 1 2

Agencja reklamowa GAMA © 2009