BWA Sandomierz Galeria Sztuki Sandomierz
BWA Sandomierz

100-LECIE NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI W ILUSTRACJI - malarstwo, rysunek, kolaż - 31.01. - 23.02.2020 r.
XXXIV MIĘDZYNARODOWY PLENER ILUSTRATORÓW 
Zwierzyniec - sierpień 2018

Uczestnicy:

Jaroslava Galkun - Łuck/Ukraina, Marianna Jagoda-Mioduszewska - Gdańsk, Mikołaj Kamler - Warszawa, Bogna Klaman-Tarnowska - Gdańsk, Zbigniew Kołaczek - Żyrardów, Franciszek Maśluszczak - Warszawa, Irina Mazurek-Novikowa - Warszawa, Smoleńsk/Rosja, Nazaryi Mikhnovskyy - Lwów/Ukraina, Bogusław Orliński - Warszawa, Stanisław Ożóg - Rzeszów, Jacek Pasieczny - Zamość, Kraków, Stanisław Pasieczny - Zamość, Dariusz Piekut - Skierbieszów, Piotr Rychel - Smolec, Magdalena Wosik - Smolec, Wojciech Zembrzuski - Warszawa

Organizator:

Biuro Wystaw Artystycznych
Galeria Zamojska
ul. Staszica 27, 22-400 Zamość
www.bwazamosc.pl


"... Jesienią 1918 roku w Europie powstała szczególna sytuacja. Trzy państwa zaborcze przestały hamować i krępować Polaków w ich działaniach. Społeczeństwo polskie uzyskało możliwość swobodnego wypowiedzenia się w swoich sprawach. Odrodzone państwo polskie kształtowało się stopniowo. Był to proces trwający kilka lat. Zręby administracji centralnej, szkolnictwa i sądownictwa polskiego w Królestwie Polskim utworzono już w latach 1917-1918 pod okupacją niemiecką. Małopolska Zachodnia uwolniła się spod kontroli austriackiej już w końcu października 1918 roku, powstała tam Polska Komisja Likwidacyjna z Wincentym Witosem na czele. Pierwszy niezależny odo okupantów rząd polski powstał w Lublinie w nocy z 6 na 7 XI 1918 roku pod nazwą Tymczasowego Rządu Ludowego Republiki Polskiej z Ignacym Daszyńskim na czele. Wobec wybuchu rewolucji w Niemczech i opanowania przez rewolucjonistów Berlina (9 XI 1918 r.) Polacy przystąpili do rozbrajania żołnierzy niemieckich w części Królestwa okupowanej przez Niemców. 9 XI 1918 r. uwolniono Józefa Piłsudskiego z więzienia w Magdeburgu i specjalnym pociągiem odesłano do Warszawy. Niemcy liczyli, że ukierunkuje on polskie dążenia niepodległościowe na wschód, pozostawiając ziemie polskie zaboru pruskiego w ręku niemieckim. 10 XI Piłsudski powrócił do Warszawy. Powołana przez Niemców Rada Regencyjna 11 XI przekazała Piłsudskiemu dowództwo nad wojskiem, a 14 XI, resztę władzy. 18 XI Józef Piłsudski powołał rząd Jędrzeja Moraczewskiego, a 22 XI ogłosił się Naczelnikiem Państwa. Wcześniej, 11 XI 1918 roku państwa wojujące podpisały układ o zawieszeniu broni. Wojna się skończyła. ..."
Dr Jacek Feduszka, fragment tekstu "Odrodzenie Niepodległej Polski w 1918 roku", zamieszczonego w katalogu wystawy poplenerowej "100-lecie niepodległości Polski w ilustracji", BWA Zamość, 2019 r.31 stycznia 2020 roku w Galerii BWA miał miejsce wernisaż wystawy "100-lecie niepodległości Polski w ilustracji". Wystawa jest pokłosiem XXXIV Międzynarodowego Pleneru Ilustratorów, który odbył się w Zwierzyńcu w sierpniu 2018 roku, a jego organizatorem było Biuro Wystaw Artystycznych Galeria Zamojska w Zamościu. W wystawie biorą udział: Jaroslava Galkun, Łuck/Ukraina, Marianna Jagoda-Mioduszewska, Gdańsk, Mikołaj Kamler, Warszawa, Bogna Klaman-Tarnowska, Gdańsk, Zbigniew Kołaczek, Żyrardów, Franciszek Maśluszczak, Warszawa, Irina Mazurek-Novikowa, Warszawa/Smoleńsk/Rosja, Nazaryi Mikhnovskyy, Lwów/Ukraina, Bogusław Orliński, Warszawa, Stanisław Ożóg, Rzeszów, Jacek Pasieczny, Zamość/Kraków, Stanisław Pasieczny, Zamość, Dariusz Piekut, Skierbieszów, Piotr Rychel, Smolec, Magdalena Wosik, Smolec, Wojciech Zembrzuski, Warszawa. Artyści o wyraźnych twórczych osobowościach przedstawili własną interpretację niepodległości Polski. Szczególną uwagę warto zwrócić na prace Zbigniewa Kołaczka, który ciekawie sportretował ojców niepodległości: I.J.Paderewskiego, J.Piłsudskiego, generała J.Dowbor-Muśnickiego, przywódcę ruchu ludowego G.Śląska W.Korfantego, Aleksandra Kakowskiego – Prymasa Królestwa Polskiego, Romana Dmowskiego, Wincentego Witosa – polityków i mężów stanu czy generała Józefa Hallera. Interesujące są również prace: Franciszka Maśluszczaka, który pokazał swoją wizję bitwy pod Śniatyczami w 1920 roku; Jarosławy Galkun "Ptak słońca", kompozycja kojarząca się z wycinanką łowicką, przedstawiająca orła w koronie, który niczym feniks odradza się z popiołów w ogniu wolności; Bogusława Orlińskiego, który w pracy "Błękitna armia generała Hallera" oddał hołd żołnierzom pod rozkazami gen. Józefa Hallera, zwracając jednocześnie uwagę na wielowiekową tradycję polskiej wojskowości czy Magdaleny Wosik, której kompozycja "Drzewo niepodległości" pokazuje jak bardzo trudne czasy jako Naród musieliśmy przetrwać, by w końcu móc rozwinąć skrzydła. 
Katarzyna Pisarczyk 
p.s. Warto w tym miejscu przypomnieć kilka faktów historycznych, opisujących pierwsze dni wolności w Sandomierzu.
"...W Sandomierzu, podobnie jak w wielu innych miastach, od 1916 r. funkcjonował sprawnie działający samorząd, który miał dość poprawne stosunki z władzami okupacyjnymi. Działająca Rada Miasta podejmowała wiele uchwał dotyczących porządkowania życia społecznego, ale również z dążeniami niepodległościowymi. W jednym ze swoich oświadczeń ówczesny burmistrz miasta Sylwester Więckowski oznajmiał: „Miejmy nadzieję, że i Naród nasz przeszedłszy przez straszny ogień wojny światowej wyzwoli się i dojdzie do bytu samodzielnego i niepodległego nikomu”. Orędzie Rady Regencyjnej wydane 7 października 1918 r. o uchwaleniu zjednoczonej i niepodległej Polski przyjęto w Sandomierzu z euforią, a Rada Miasta poleciła je rozplakatować i zarządziła trzydniowe świętowanie. Uroczystości rozpoczęła Msza św. w katedrze, gdzie rozbrzmiewały polski hymn i Rota. Na wniosek ks. Antoniego Rewery Rada Miasta wystosowała telegram gratulacyjny do Rady Regencyjnej..."

Za: ks. Tomasz Lis, Gość Niedzielny, Gość Sandomierski 46/2015

https://sandomierz.gosc.pl/doc/2809836.Pierwsze-d...Irina Mazurek - Novikowa, 100 lat niepodległości, fot. Janusz ZimonStanisław Ożóg, Gniazdo, fot. Janusz ZimonWojciech Zembrzuski, Traktat, fot. Janusz Zimon
Zbigniew Kołaczek - Józef Piłsudski - sztandar niepodległości, fot. Janusz ZimonZbigniew Kołaczek, Józef Piłsudski (1867-1935), fot. Janusz ZimonWernisaż wystawy `100-lecie niepodległości Polski w ilustracji`, 31.01.2020 r.
Wernisaż wystawy `100-lecie niepodległości Polski w ilustracji`, 31.01.2020 r.Wernisaż wystawy `100-lecie niepodległości Polski w ilustracji`, 31.01.2020 r.Galeria BWA w Sandomierzu, wystawa `100-lecie niepodległości Polski w ilustracji`, 31.01. - 23.02.2020 r.
Galeria BWA w Sandomierzu, wystawa `100-lecie niepodległości Polski w ilustracji`, 31.01. - 23.02.2020 r.Galeria BWA w Sandomierzu, wystawa `100-lecie niepodległości Polski w ilustracji`, 31.01. - 23.02.2020 r.Galeria BWA w Sandomierzu, wystawa `100-lecie niepodległości Polski w ilustracji`, 31.01. - 23.02.2020 r.
Strona: 1

Agencja reklamowa GAMA © 2009