BWA Sandomierz Galeria Sztuki Sandomierz
BWA Sandomierz

ZBIGNIEW BAJEK - RELIWIARZE - digital print on canvas, obiekty lightbox - 5. - 28.07.2019 r.Zbigniew Bajek urodził się w Bojanowie w 1958 r. Studiował na Wydziale Malarstwa ASP w Krakowie w pracowni doc. Zbigniewa Grzybowskiego; dyplom z wyróżnieniem uzyskał w 1984 r. Od 1983 r. zatrudniony jest na Wydziale Malarstwa na macierzystej uczelni. W 2009 r. uzyskał tytuł profesora. Prowadzi Pierwszą Pracownię Interdyscyplinarną oraz przedmiot Wiedza o działaniach i strukturach wizualnych.
W latach 2005-2010 prowadził kierunkową pracownię malarstwa dla doktorantów Środowiskowych Studiów Doktoranckich ASP w Krakowie. Od 2005 r. jest kierownikiem Katedry Interdyscyplinarnej.

Realizuje przedsięwzięcia artystyczne, do udziału w których zaprasza artystów o uznanej pozycji, ale także doktorantów i studentów, m.in.: Kwadrat magiczny, Granice tożsamości, Czarno na białym, Wymiary Wolności, Labirynt Wolności, Horyzont Wolności, Dramat Wolności, Ślōnski Kafka, Topo/s/grafia Wolności, Szaleństwo Wolności, Kafka – przełamywanie granic, Dotyk Wolności.

Uprawia malarstwo, rysunek, fotografię, realizuje instalacje oraz działania parateatralne; zajmuje się również projektowaniem graficznym: projektuje plakaty, wydawnictwa albumowe itp.

W obrębie własnej twórczości jest autorem wielu projektów o charakterze interdyscyplinarnym: Budowanie Wieży Bajek, Żywioły, Pomiędzy Nilem a Jordanem, Wg Księgi Tobiasza, Raj utracony, Wolność jest kobietą, Kwadrat magiczny, Oswajanie obcego, Kafka – oswajanie obcego, Relikwiarze – niepodległość marzeń.

Zorganizował ponad 60 wystaw indywidualnych (m.in. w Berlinie, Brukseli, Frankfurcie, Głogowie, Gorzowie Wielkopolskim, Krakowie, Kielcach, Lublinie, Monachium, Norymberdze, Nowym Jorku, Orońsku, Paryżu, Przemyślu, Radomiu, Rzeszowie, Sandomierzu, Sosnowcu, Warszawie, Wrocławiu, Szczecinie, Zakopanem, Zamościu). Brał udział w ponad 300 wystawach zbiorowych prezentowanych w kraju i za granicą.Prawdziwego obrazu nie można przeoczyć

Relikwiarze

"Zbigniew Bajek przyzwyczaił nas do charakterystycznej i właściwej sobie formy wypowiedzi. Rozbudowane cykle prac, objęte najczęściej wspólnym mianem – to forma już wcześniej pojawiająca się w plastycznych wypowiedziach artysty. Prezentowany tym razem zespół dzieł to także kolejny przypadek, w którym czytelne są zabiegi pozwalające wskazać pewną ciągłość pomiędzy aktualnie powstającymi realizacjami, a tymi tworzonymi w ostatnich latach, znacznie wyprzedzającymi zamysł powstania tytułowych „Relikwiarzy”. Stan ten utrudnia w pewnym sensie dokonanie zwartego i zamkniętego „opisu katalogowego” nowego projektu. W istocie – trudno nawet użyć tu owego pojęcia („nowy projekt”). Cechą nadrzędną omawianego zespołu jest bowiem z jednej strony intencja powrotu do wybranych („historycznych” już, bo wielokrotnie podejmowanych) motywów, z drugiej zaś poruszania się poza prostym, linearnym schematem relacji, wiążących poszczególne obiekty i związane z nimi działania w jednoznacznie czytelną strukturę.
Skutkiem wyraźnie zaznaczającym się więc w prezentowanym aktualnie projekcie jest jego wewnętrzna złożoność i pewna formalna różnorodność kolejnych „Relikwiarzy”. Zespół obejmuje bowiem zarówno tytułowe (prezentowane w formie light box) fotograficzne rejestracje pojedynczych obiektów o powiększonej skali (100 x 70 cm – „Relikwiarze”), jak i pokrewne im, a wykorzystujące wielokrotnie wcześniej pojawiający się schemat „kwadratu magicznego”, kompozycje złożone z mniejszych fotogramów (50 x 50 cm – tu przede wszystkim cykle „Przedmioty” oraz „Kafka. Przedmioty”), ale też (estetycznie tworzące odrębną grupę) wydruki na podłożu płóciennym (100 x 100 cm; „Relikwiarze. Selfie”). Eksplorowany już wcześniej obszar literackich inspiracji (Kafka) czy motyw magicznego kwadratu tworzą wyraźne odwołanie do treści podejmowanych we wcześniejszej twórczości Bajka. Formalną odrębność wyraźnie natomiast ujawniają realizacje cyklu „Selfie”, których wizualna jakość nie wykazuje podobieństw do dotychczasowych dzieł autora." (...)
Ewa Herniczek, fragment wstępu do katalogu


Zapraszamy na wernisaż z udziałem artysty
w piątek

19. lipca 2019 r. o godz. 17:00

Zapraszamy na wystawę w dniach 5.-28.07.2019 r.Zbigniew Bajek,z cyklu `Relikwiarze` - `Kwadrat magiczny`, druk cyfrowy na płótnie, 100 x 100 cm, 2015Zbigniew Bajek, z cyklu `Relikwiarze`, lightbox, 100 x 70 cm, 2015Zbigniew Bajek, z cyklu `Relikwiarze` - `Selfie`, druk cyfrowy na płótnie, 100 x 100 cm, 2015
Zbigniew Bajek - Relikwiarze, Galeria BWA w SandomierzuZbigniew Bajek - Relikwiarze, Galeria BWA w SandomierzuZbigniew Bajek - Relikwiarze, Galeria BWA w Sandomierzu
1

Agencja reklamowa GAMA © 2009