BWA Sandomierz Galeria Sztuki Sandomierz
BWA Sandomierz

BEATA BIGAJ - Portret symultaniczny. Malarstwo - 20.07. - 12.08.2018 r.Beata Bigaj - malarka, graficzka. Absolwentka Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie (dyplom w Pracowni Litografii w 1997 r.). W 2012 roku uzyskała stopień doktora habilitowanego sztuk plastycznych w dyscyplinie sztuki piękne na Wydziale Malarstwa ASP w Krakowie. Pracuje w Akademii Ignatianum w Krakowie, w której kieruje Katedrą Estetyki i Wiedzy o Sztuce.
Swoje prace prezentowała na kilkudziesięciu wystawach indywidualnych i zbiorowych, w Polsce i za granicą. Jest stypendystką fundacji The Elizabeth Greenshields Foundation (1994 r.), a także dwukrotną laureatką stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego: w roku 2008 (stypendium Młoda Polska) oraz w 2017 roku.
Jej obrazy znajdują się m.in. w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie, Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, Frissiras Museum w Atenach.

Portret symultaniczny, tytuł wystawy mojego malarstwa w Galerii BWA w Sandomierzu, jest zarazem tytułem jednego z prezentowanych na niej obrazów. Płótno przedstawia kobiety zajęte różnymi czynnościami. Leżąca u jego podstaw koncepcja - motyw kilku lub kilkunastu postaci pozostających między sobą w relacji, lub (przynajmniej pozornie) bez wzajemnego kontaktu, pojawia się na większości płócien zestawionych na wystawie. Pozostałe prace przedstawiają postacie samotne, ujęte w sytuacjach dość intymnych. Określenie portret w nazwie wydarzenia ma tu sens symboliczny - postacie na obrazach są czyjąś podobizną, ale dla treści kompozycji ma to znaczenie drugorzędne. Nie chodzi bowiem o portret sensu stricto, czyli o przedstawienie konkretnej postaci, lecz o opowieść, której bohaterem mógłby być każdy człowiek.
W założeniu wystawy jej narrację budują ujęte w obrazach spotkania, rozmowy i niedopowiedzenia, czynności odbywające się kolejno i działania jednoczesne. Ich inspiracją mogą być konkretne zdarzenia, sytuacje zaobserwowane w bliskim i dalszym otoczeniu, spostrzeżenia i szersze refleksje pobudzające do komponowania kolejnych scen. Mogą one dotyczyć „tu i teraz”, bądź mieć sens szerszy, metaforyczny. Jednak znaczenie ma także to, co pomiędzy historią na płótnach - napięcia linii, kompozycja i konstrukcja form, plamy barwne i ślady narzędzi. Myślę, że to co z nich wynika i jakie budzi emocje powinno być odczytane po swojemu, w osobistym odbiorze pojedynczych płócien i całości zestawu zgromadzonego w sandomierskiej galerii.
Beata Bigaj, Kraków 2018Para, olej na płótnie, 110 x 150 cm, 2014 -2017Portret symultaniczny, olej na płótnie, 194 x 212 cm, 2013Spotkanie, olej na płótnie, 130 x 190 cm, 2015
1

Agencja reklamowa GAMA © 2009