BWA Sandomierz Galeria Sztuki Sandomierz
BWA Sandomierz

Jurij Sulimow - MALARSTWO. 25 lat obecności - 25.05. - 17.06.2018 r.Jurij Sulimow urodził się w 1952 r. w Teodozji na Krymie. Jest absolwentem Szkoły Sztuk Plastycznych w Teodozji i liceum w Symferopolu. Ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Kijowie. Członek Związku Ukraińskich Artystów Malarzy. Zajmował się edukacją dzieci i młodzieży w szkole w rodzinnej Teodozji. W tym czasie swoje prace wystawiał na Ukrainie, w Bułgarii i na Węgrzech. W 1994 roku osiedlił się w Sandomierzu i uzyskał polskie obywatelstwo. W 2001 roku został przyjęty do Związku Polskich Artystów Plastyków. W 2004 roku został członkiem Stowarzyszenia Artystów Francuskich oraz członkiem Jury Międzynarodowego Festiwalu Rysunku Dzieci we Lwowie. Zajmuje się rysunkiem, malarstwem sztalugowym i akwarelowym oraz edukacją plastyczną. Prace artysty znajdują się w zbiorach państwowych i prywatnych w Polsce i za granicą. Brał udział w wystawach zbiorowych, jest autorem kilkudziesięciu wystaw indywidualnych, m.in. w Polsce (Sandomierz, Poznań, Radom, Warka, Warszawa, Kielce, Łomża, Lublin), we Francji w Paryżu (kilkakrotnie), w Anglii w Newark, na Ukrainie w Symferopolu, w Niemczech w Forchheim oraz w Belgii w Brukseli.

Jubileuszowa wystawa prac Jurija Sulimowa pt. „Malarstwo. 25 lat obecności”, prezentowana do 17 czerwca 2018 r. w Galerii Sztuki Współczesnej BWA w Sandomierzu obejmuje prace z lat 1989 – 2017. Autor pokazał wcześniejsze prace olejne z lat dziewięćdziesiątych XX wieku, m.in.: „Autoportret nad morzem”, „Topole” czy pejzaż fantastyczny „Kimerija”, które powstawały jeszcze w rodzinnych stronach na Krymie oraz w czasie studiów w Narodowej Akademii Sztuk Pięknych i Architektury w Kijowie oraz późniejsze, powstałe już w Sandomierzu, np.: „Mały Rynek w Sandomierzu”, „Kościół św. Jakuba”, „Panorama Sandomierza” czy „Martwa natura”. Prace, w których istotną rolę odgrywa światło często uwydatniające piękno krymskich pejzaży, a także piękno sandomierskiej architektury i pejzażu oraz kolor i niezwykła temperatura barw począwszy od zimnych błękitów i zieleni, poprzez żółcie, ugry i czerwienie, na brązach i nasyconych fioletach skończywszy.
Jurij Sulimow obok malarstwa sztalugowego pokazał również malarstwo akwarelowe. Ujawnił w nim swój malarski kunszt, bowiem akwarela jest bardzo trudną techniką. Właściwie uniemożliwia dokonywanie poprawek, tak więc dzieło od początku do końca musi być przemyślane, a ręka pewna i zdecydowana. W Galerii BWA możemy więc zobaczyć pejzaże z Krymu, ale także prace będące pokłosiem licznych artystycznych wędrówek artysty, do Francji i jego ulubionej Bretanii, do Paryża, a także do Anglii i Niemiec.
Osobną grupę w twórczości artysty stanowi portret. Znakomite akwarelowe studia portretowe, m.in.: krymskiej Karaimki, kobiety w jesieni życia, w narodowym karaimskim stroju, patrzącej gdzieś przed siebie, może wspominającej swoje długie i pracowite życie, i po przeciwnej stronie w opozycji portret Dagmar, młodej uśmiechającej się dziewczyny z niemieckiej Bawarii, przed którą przyszłość dopiero się otwiera. Uwagę zwracają również portrety: pełnego dostojeństwa Kasztelana Sandomierskiego w stroju sarmackim, z kołpakiem z czaplim piórem na głowie, w żupanie i purpurowym kontuszu przepasanym pasem, a także portret młodej Bretonki, dynamiczne, wibrujące kolorem, z precyzją opracowane przez artystę studium portretowe młodej kobiety.
Oglądając prace Jurija Sulimowa nie tylko te akwarelowe można znaleźć się bliżej człowieka. Poprzez pryzmat ludzkich doświadczeń zajrzeć do wnętrza własnej duszy, by wzbudzić w sobie szczególną wrażliwość, jak artysta świadomy swojego talentu lecz z pokorą traktujący naturę i człowieka.
Katarzyna Pisarczyk

Portret młodej Bretonki, akwarela, 82 x 55 cm, 1998 r.Ulica Jana Długosza w Sandomierzu, akwarela, 73 x 53 cm, 2005 r.Portret kasztelana Karola Burego, akwarela, 69 x 48 cm, 2016 r.
Krymska Karaimka, akwarela, 84 x 57 cm, 2012 r.Procesja Bożego Ciała w Sandomierzu, akwarela, 40 x 50 cm, 2016 r.Kościół Św. Michała Archanioła w Sandomierzu, olej, płótno, 130 x 97 cm, 1999 r.
Katarzyna Pisarczyk, dyrektor BWA i Jurij Sulimow otwierają wystawę prac artysty w Galerii BWA w Sandomierzu Wernisaż wystawy Jurija Sulimowa pt.Malarstwo. 25 lat obecności, Galeria BWA w SandomierzuWernisaż wystawy Jurija Sulimowa pt.Malarstwo. 25 lat obecności, Galeria BWA w Sandomierzu
Wernisaż wystawy Jurija Sulimowa pt.Malarstwo. 25 lat obecności, Galeria BWA w SandomierzuWernisaż wystawy Jurija Sulimowa pt.Malarstwo. 25 lat obecności, Galeria BWA w SandomierzuWernisaż wystawy Jurija Sulimowa pt.Malarstwo. 25 lat obecności, Galeria BWA w Sandomierzu
Strona: 1

Agencja reklamowa GAMA © 2009