BWA Sandomierz Galeria Sztuki Sandomierz
BWA Sandomierz

MAŁGORZATA BIELECKA - Pary_tetê_à_tête (14.01. - 06.02.2011)Małgorzata Bielecka, urodzona w Kielcach. Studia ukończyła w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w Instytucie Wychowania Artystycznego. Dyplom z malarstwa w pracowni prof. Ryszarda Lisa. Od 1989 roku pracuje w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach, obecnie na stanowisku profesora. Autorka 25 wystaw indywidualnych. Uczestniczyła w licznych wystawach zbiorowych i konkursowych w kraju i zagranicą (Niemczech, Danii, Rosji, Włoszech). Stypendystka Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2000), Urzędu Miejskiego w Kielcach (2001), DAAD (Niemcy, 2003/2004). Laureatka wielu nagród i wyróżnień. Uprawia malarstwo i grafikę. Wiceprezes Kieleckiego Okręgu Związku Polskich Artystów Plastyków.


Wystawa "Pary_tetê_à_tête" , którą Małgorzata Bielecka zaprezentowała w Galerii BWA, porusza kwestie relacji i napięć między kobietą i mężczyzną. Sztucznie nieraz wywoływanych podziałów, rywalizacji, odmiennego postrzegania tych samych spraw i problemów - a co za tym idzie - odmiennego sposobu rozwiązywania sporów, który ostatecznie prowadzi do tego samego, wspólnego celu - do osiągania harmonii i wzajemnego uzupełniania. Jak pisze Stanisława Zacharko we wstępie do katalogu, wystawa ta "jest odpowiedzią artystki na temat parytetu i dyskusji wokół równości kobiet i mężczyzn w życiu politycznym kraju, które przeniosły się na inne sfery życia. Krzykliwy język tych dyskusji artystka komentuje m.in. przez formę plastyczną, operującą zdecydowanie ostrym kolorem, "językiem propagandowego plakatu, zaangażowanej sztuki ulicy" (cyt.)"
Katarzyna Pisarczyk


<h4>Małgorzata Bielecka</h4><h4>Artystka z gośćmi podczas finisażu, 6 luty 2011</h4><h4>Małgorzata Bielecka <em>Tryptyk, </em>akryl, 80x80cm, 2010<br /></h4>
<h4>Małgorzata Bielecka <em>Obraz 8, </em>akryl, 80x80cm, 2010</h4><h4>Małgorzata Bielecka <em>Obraz 11, </em>akryl, 80x80cm, 2010</h4>
1

Agencja reklamowa GAMA © 2009