BWA Sandomierz Galeria Sztuki Sandomierz
BWA Sandomierz

HENRYK SIKORA - Rzeźby, WALDEMAR KOZUB - Alfabet natury - 22.10. - 14.11.2010 r.Waldemar Kozub - urodzony w 1956 r. w Kielcach. Studia na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dyplom w pracowni malarstwa prof. Stanisława Borysowskiego w 1984 r. Od 1986 roku pracuje jako nauczyciel akademicki. Obecnie adiunkt w Instytucie Sztuk Pięknych Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach, gdzie prowadzi pracownię grafiki. Twórczość w zakresie grafiki, malarstwa, rysunku i fotografiki. Autor 35 wystawy indywidualnych. Brał udział w ponad 170 wystawach zbiorowych ogólnopolskich i międzynarodowych.

Henryk Sikora - urodzony w 1957 roku w Czaplowie - Góry Świętokrzyskie. W latach 1978–1982 studiował filozofię i pedagogikę. W latach 1981–1986 studiował rzeźbę na Wydziale Artystyczno - Pedagogicznym Uniwersytetu Śląskiego Filia w Cieszynie. Dyplom uzyskał w pracowni rzeźby prof. Jana Hermy. Od 1986 roku związany z wyższym szkolnictwem artystycznym. Obecnie zatrudniony na stanowisku adiunkta w Instytucie Sztuk Pięknych Uniwersytetu Humanistyczno - Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach, gdzie prowadzi pracownię rzeźby w drewnie. Zajmuje się rzeźbą, instalacją, podejmuje próby niekonwencjonalnej wypowiedzi plastycznej. Swój dorobek twórczy prezentował na licznych wystawach indywidualnych i zbiorowych prezentacjach w kraju i za granicą. Uczestniczył w wielokrotnie w plenerach plastycznych i seminariach dotyczących sztuki najnowszej.

Wystawa w Galerii Sztuki Współczesnej BWA jest hołdem, jaki obaj artyści składają Naturze, ale także wyrazem wielkiej artystycznej pokory i wrażliwości obu twórców. Henryk Sikora wypowiadając się w drewnie tworzy kompozycje, których monumentalna forma oddaje majestat i siłę Natury. Ogromne drewniane kloce ledwie dotknięte ręką artysty przywodzą na myśl - z jednej strony - puszczę szumiącą jodłami, z drugiej -  niebotyczne katedry wzniesione na chwałę Stwórcy.
Waldemar Kozub jest autorem graficznych prac utrzymanych w nurcie abstrakcji, mającej jednak źródło w rzeczywistości. Bardzo interesujące, emanujące feerią barw są obrazem niebywałego wprost bogactwa Natury, form i kolorów. Ten specyficzny "Alfabet Natury" jest swego rodzaju przypomnieniem zasad, których powinniśmy uczyć się cały czas na nowo.
Katarzyna Pisarczyk

Zapraszamy na wystawę od 22 X do 14 XI 2010 r.<h4>Autorzy wystawy - od lewej - Henryk Sikora i Waldemar Kozub na wernisażu 22.10.2010r.</h4><h4>Wernisaż wystawy Henryka Sikory - <em>Rzeźby</em> i Waldemara Kozuba - <em>Alfabet Natury</em> - 22.10.2010r.</h4>Wernisaż, 22 października 2010
Wernisaż, 22 października 2010Wernisaż, 22 października 2010Wernisaż, 22 października 2010
<h4>Waldemar Kozub <em>ALTERNARIO 1</em>, technika komputerowa/papier, 60x90 cm, 2009</h4><h4>Waldemar Kozub <em>AD INTERIM</em>, technika komputerowa/papier, 60x90cm, 2010</h4><h4>Henryk Sikora, <em>Triada 2 - Jak to nazwać, Jak to poznać, Jak pokochać</em>, rzeźba, drewno, 2010</h4>
1

Agencja reklamowa GAMA © 2009