BWA Sandomierz Galeria Sztuki Sandomierz
BWA Sandomierz

Feliks Falk - ARTYSTA NIEZWYKŁY - malarstwo, rysunek - 11 IV - 4 V 2014 r.FELIKS FALK urodził się 25 lutego 1941 roku w Stanisławowie. W latach 1959-66 studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, malarstwo w pracowni prof. Aleksandra Kobzdeja i grafikę w pracowni prof. Juliana Pałki. Pracę magisterską nt. relacji odbiorcy i dzieła sztuki napisał pod kierunkiem prof. Mieczysława Porębskiego. Zajmował się malarstwem sztalugowym, rysunkiem i grafiką, tworzył również eksperymentalne spektakle audio-wizualne. Jego twórczość malarska trwała do połowy lat 70., rysunkiem zajmował się do połowy lat 80.
Autor wystawy indywidualnej w 1967 r. – razem z Ryszardem Winiarskim w Galerii Współczesnej w Warszawie, na której pokazał kilkadziesiąt rysunków. Uczestniczył w kilku wystawach zbiorowych, m.in.:
- "Sztuka w zmieniającym się świecie" – Puławy, 1966
- VI Debiut Absolwentów Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie –
   Warszawa, TPSP, 1967
- "Malarstwo Młodych, absolwenci Uczelni Artystycznych z lat 1960-66" –
   Warszawa, Dom Artysty Plastyka, 1968
- II Międzynarodowe Triennale Rysunku – Wrocław, 1968
- Ogólnopolska Wystawa Młodego Malarstwa, Rzeźby i Grafiki – XXI
   Festiwal Sztuk Pięknych, Sopot, 1968
- Pokaz Zbiorowy Artystów Uczestników Wystaw – Warszawa, Galeria
   Współczesna, 1968
- XXII Festiwal Sztuk Pięknych "Porównania III" – BWA Sopot, 1969
- "Porównania IV" – BWA Sopot, 1971
- "Powinność i bunt. Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie 1944-2004", Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, Warszawa 2004. Na wystawie została zaprezentowana praca dyplomowa Feliksa Falka - "Akt" ze zbiorów Muzeum ASP w Warszawie.

W 1973 roku Feliks Falk ukończył wydział reżyserii Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi. Autor sztuk teatralnych i telewizyjnych oraz słuchowisk radiowych, jako dramatopisarz debiutował w 1967 r. jednoaktówką "Winda". Pracownik naukowy PWSFTviT w Łodzi. Członek Polskiej Akademii Filmowej i Europejskiej Akademii Filmowej (EFA). Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski Polonia Restituta (2011).


Twórczość malarska Feliksa Falka przypada na lata 60. i 70., rysunki przeważnie tuszem na papierze tworzył jeszcze przez dekadę do połowy lat 80. Dzisiaj zajmują go inne projekty, choć jak sam mówi sięga jeszcze czasem po ołówek i kartkę papieru.
Rysunki tuszem z lat 60. i 70., budowane drobnymi śladami piórka układają się w misterną siatkę wzorów. “Krzak gorejący”, “Trzęsienie ziemi” czy inne prace z tego okresu mają strukturę delikatnej koronki, ale pod zewnętrzną warstwą kłębią się uczucia i emocje ledwie przysłonięte woalem pozornej kruchości. Z czasem płynność czarnych meandrów zamienia się w linię prostą, kreska staje się dynamiczna, impulsywna, nawet agresywna (”Rekwizyty II”, “Rekwizyty III”), a gradacje drobnych śladów tuszu rozlewają się czarną plamą, przysłaniając coraz większe połacie białego podłoża. W opozycji do rysunków “malowanych” tuszem stoją kompozycje ołówkowe, o ile jednak w warstwie formalnej delikatność grafitowej kreski nie podlega dyskusji, o tyle w warstwie znaczeniowej narracja tworzy wcale nie optymistyczną opowieść. Wystarczy spojrzeć na cykl “Przygnieciony “, by odnaleźć w nim dramat bezsilności i odrętwienia.
Drugim jakże ważnym nurtem twórczości plastycznej Feliksa Falka było malarstwo, na które niewątpliwy wpływ mieli profesorowie warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych: Aleksander Kobzdej, Eugeniusz Eibisch czy Artur Nacht-Samborski, artyści którzy kolorem, jego temperaturą i blaskiem kształtowali konstrukcję swoich dzieł.
Kolorystyczne fascynacje Feliksa Falka są również próbą dotarcia do istoty rzeczy i wniknięcia do wnętrza samej natury opisywanych zjawisk, są też próbą dotarcia do złożonej natury człowieka właśnie poprzez kolor, jego fakturę i światło. Malarskie kompozycje “Szaleństwo” czy “Pogrążony” ociekając kolorem, fascynują niezwykłą temperaturą cynobrowych czerwieni i chłodem purpury, opowiadają historię człowieka uwikłanego i zagubionego w rzeczywistości. Impastowo nakładana malarska materia - nieraz za pomocą szpachli - tworzy jakości, które poprzez dodatkowe walory światłocieniowe określają dynamikę prac niosących ogromny ładunek emocji (“Karnawał”, “Akt radosny”).
          Każde dzieło sztuki można rozpatrywać zarówno w kontekście jego funkcjonowania, jak i czasów w których powstawało. Prace Feliksa Falka również. Lata 60., 70. i 80. w naszej historii nie należały do łatwych, wszechobecna cenzura i terror kładły cień na każdą dziedzinę życia. I chociaż w twórczości malarskiej Feliksa Falka nie odnajdziemy bezpośrednich odniesień do czasów, w których powstawała jego sztuka, to gdzieś w podskórnej tkance nadal są one czytelne a opowieść o człowieku, jego wyborach i kondycji nadal aktualna.

Katarzyna Pisarczyk, wstęp do katalogu wystawy

Wystawa towarzyszy 11. Festiwalowi Filmów i Spotkań Niezwykłych
w Sandomierzu
Patronat Honorowy
nad wystawą objął Burmistrz Sandomierza Pan Jerzy Borowski

Zapraszamy na FINISAŻ z udziałem Autora 2 MAJA 2014 r. godz. 19:00
Galeria Sztuki Współczesnej BWA Sandomierz Rynek 112 Maja 2014 r. - finisaż wystawy malarstwa i rysunku Feliksa Falka, towarzyszącej 11. Festiwalowi Filmów i Spotkań Niezwykłych w Sandomierzu. Dyrektor BWA Katarzyna Pisarczyk, Feliks Falk i Przewodniczący Rady Miasta Marceli Czerwiński witają przybyłych gości. Przewodniczący Rady Miasta Marceli Czerwiński w imieniu Burmistrza Sandomierza składa gratulacje Feliksowi Falkowi.Andrzej Seweryn w rozmowie z Feliksem Falkiem.
Feliks Falk i Wojciech Pszoniak.Wojciech Pszoniak i Marceli Czerwiński.Feliks Falk rozmawia z Katarzyną Kubacką, producentem Festiwalu i Andrzejem Sewerynem.
2 Maja 2014 r. - finisaż wystawy.Feliks Falk z przyjemnością podpisuje katalogi.
1 2

Agencja reklamowa GAMA © 2009