BWA Sandomierz Galeria Sztuki Sandomierz
BWA Sandomierz

Feliks Falk - ARTYSTA NIEZWYKŁY - malarstwo, rysunek - 11 IV - 4 V 2014 r.FELIKS FALK urodził się 25 lutego 1941 roku w Stanisławowie. W latach 1959-66 studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, malarstwo w pracowni prof. Aleksandra Kobzdeja i grafikę w pracowni prof. Juliana Pałki. Pracę magisterską nt. relacji odbiorcy i dzieła sztuki napisał pod kierunkiem prof. Mieczysława Porębskiego. Zajmował się malarstwem sztalugowym, rysunkiem i grafiką, tworzył również eksperymentalne spektakle audio-wizualne. Jego twórczość malarska trwała do połowy lat 70., rysunkiem zajmował się do połowy lat 80.
Autor wystawy indywidualnej w 1967 r. – razem z Ryszardem Winiarskim w Galerii Współczesnej w Warszawie, na której pokazał kilkadziesiąt rysunków. Uczestniczył w kilku wystawach zbiorowych, m.in.:
- "Sztuka w zmieniającym się świecie" – Puławy, 1966
- VI Debiut Absolwentów Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie –
   Warszawa, TPSP, 1967
- "Malarstwo Młodych, absolwenci Uczelni Artystycznych z lat 1960-66" –
   Warszawa, Dom Artysty Plastyka, 1968
- II Międzynarodowe Triennale Rysunku – Wrocław, 1968
- Ogólnopolska Wystawa Młodego Malarstwa, Rzeźby i Grafiki – XXI
   Festiwal Sztuk Pięknych, Sopot, 1968
- Pokaz Zbiorowy Artystów Uczestników Wystaw – Warszawa, Galeria
   Współczesna, 1968
- XXII Festiwal Sztuk Pięknych "Porównania III" – BWA Sopot, 1969
- "Porównania IV" – BWA Sopot, 1971
- "Powinność i bunt. Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie 1944-2004", Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, Warszawa 2004. Na wystawie została zaprezentowana praca dyplomowa Feliksa Falka - "Akt" ze zbiorów Muzeum ASP w Warszawie.

W 1973 roku Feliks Falk ukończył wydział reżyserii Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi. Autor sztuk teatralnych i telewizyjnych oraz słuchowisk radiowych, jako dramatopisarz debiutował w 1967 r. jednoaktówką "Winda". Pracownik naukowy PWSFTviT w Łodzi. Członek Polskiej Akademii Filmowej i Europejskiej Akademii Filmowej (EFA). Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski Polonia Restituta (2011).


Twórczość malarska Feliksa Falka przypada na lata 60. i 70., rysunki przeważnie tuszem na papierze tworzył jeszcze przez dekadę do połowy lat 80. Dzisiaj zajmują go inne projekty, choć jak sam mówi sięga jeszcze czasem po ołówek i kartkę papieru.
Rysunki tuszem z lat 60. i 70., budowane drobnymi śladami piórka układają się w misterną siatkę wzorów. “Krzak gorejący”, “Trzęsienie ziemi” czy inne prace z tego okresu mają strukturę delikatnej koronki, ale pod zewnętrzną warstwą kłębią się uczucia i emocje ledwie przysłonięte woalem pozornej kruchości. Z czasem płynność czarnych meandrów zamienia się w linię prostą, kreska staje się dynamiczna, impulsywna, nawet agresywna (”Rekwizyty II”, “Rekwizyty III”), a gradacje drobnych śladów tuszu rozlewają się czarną plamą, przysłaniając coraz większe połacie białego podłoża. W opozycji do rysunków “malowanych” tuszem stoją kompozycje ołówkowe, o ile jednak w warstwie formalnej delikatność grafitowej kreski nie podlega dyskusji, o tyle w warstwie znaczeniowej narracja tworzy wcale nie optymistyczną opowieść. Wystarczy spojrzeć na cykl “Przygnieciony “, by odnaleźć w nim dramat bezsilności i odrętwienia.
Drugim jakże ważnym nurtem twórczości plastycznej Feliksa Falka było malarstwo, na które niewątpliwy wpływ mieli profesorowie warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych: Aleksander Kobzdej, Eugeniusz Eibisch czy Artur Nacht-Samborski, artyści którzy kolorem, jego temperaturą i blaskiem kształtowali konstrukcję swoich dzieł.
Kolorystyczne fascynacje Feliksa Falka są również próbą dotarcia do istoty rzeczy i wniknięcia do wnętrza samej natury opisywanych zjawisk, są też próbą dotarcia do złożonej natury człowieka właśnie poprzez kolor, jego fakturę i światło. Malarskie kompozycje “Szaleństwo” czy “Pogrążony” ociekając kolorem, fascynują niezwykłą temperaturą cynobrowych czerwieni i chłodem purpury, opowiadają historię człowieka uwikłanego i zagubionego w rzeczywistości. Impastowo nakładana malarska materia - nieraz za pomocą szpachli - tworzy jakości, które poprzez dodatkowe walory światłocieniowe określają dynamikę prac niosących ogromny ładunek emocji (“Karnawał”, “Akt radosny”).
          Każde dzieło sztuki można rozpatrywać zarówno w kontekście jego funkcjonowania, jak i czasów w których powstawało. Prace Feliksa Falka również. Lata 60., 70. i 80. w naszej historii nie należały do łatwych, wszechobecna cenzura i terror kładły cień na każdą dziedzinę życia. I chociaż w twórczości malarskiej Feliksa Falka nie odnajdziemy bezpośrednich odniesień do czasów, w których powstawała jego sztuka, to gdzieś w podskórnej tkance nadal są one czytelne a opowieść o człowieku, jego wyborach i kondycji nadal aktualna.

Katarzyna Pisarczyk, wstęp do katalogu wystawy

Wystawa towarzyszy 11. Festiwalowi Filmów i Spotkań Niezwykłych
w Sandomierzu
Patronat Honorowy
nad wystawą objął Burmistrz Sandomierza Pan Jerzy Borowski

Zapraszamy na FINISAŻ z udziałem Autora 2 MAJA 2014 r. godz. 19:00
Galeria Sztuki Współczesnej BWA Sandomierz Rynek 11Feliks Falk ''Artysta Niezwykły - malarstwo, rysunek'', Galeria BWA w SandomierzuFeliks Falk ''Artysta Niezwykły - malarstwo, rysunek'', Galeria BWA w SandomierzuFeliks Falk ''Artysta Niezwykły - malarstwo, rysunek'', Galeria BWA w Sandomierzu
Feliks Falk ''Artysta Niezwykły - malarstwo, rysunek'', Galeria BWA w SandomierzuFeliks Falk ''Artysta Niezwykły - malarstwo, rysunek'', Galeria BWA w SandomierzuFeliks Falk ''Artysta Niezwykły - malarstwo, rysunek'', Galeria BWA w Sandomierzu
Feliks Falk, ''Krzak gorejący'', rysunek, tusz, papier, 17,8x12,7 cm, 1968 r.Feliks Falk, ''Rekwizyty'', rysunek, długopis, papier, 23,8x17,5 cm, 1969 r. Feliks Falk, ''Embrion'', rysunek, tusz, papier, 17,2x12,4 cm, 1981 r.
Feliks Falk, ''Pochylony'', olej, płótno, 104x93 cmFeliks Falk, ''Karnawał'', olej, płótno, 100x80 cmFeliks Falk, ''Próba'', olej, płótno, 110x89 cm
Strona: 1 2

Agencja reklamowa GAMA © 2009