BWA Sandomierz Galeria Sztuki Sandomierz
BWA Sandomierz

AGNIESZKA WASIAK - Między płaszczyzną a przestrzenią - obrazy z papieru - 12 IV - 5 V 2013 r.



Agnieszka Wasiak urodziła się w 1974 roku w Łodzi. W latach 1994 - 1999 studiowała na Akademii Sztuk Pięknych im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi. Uzyskała dyplom z wyróżnieniem w pracowni malarstwa u prof. Jerzego Kudukisa oraz dyplom w pracowni ubioru u prof. Aleksandry Pukaczewskiej. Doktorat na Wydziale Grafiki i Malarstwa ASP w Łodzi w 2008 roku. Od 2001 roku jest pracownikiem dydaktycznym w ASP Łódź; obecnie na stanowisku: adiunkta w Pracowni Podstaw Kompozycji prof. Bogumiła Łukaszewskiego na Wydziale Tkaniny i Ubioru. Organizuje warsztaty twórcze dla dzieci i młodzieży w ramach Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki w Łodzi. Rozpropagowała akcję pod hasłem "Dzieci dzieciom", efektem, której było coroczne przekazywanie prac dla łódzkich szpitali dziecięcych. Liczne wystawy indywidualne i zbiorowe, m.in.: Łódź, Radom, Nowy Targ, Piotrków Trybunalski, Bydgoszcz, Zielona Góra, Nowy Sącz, Szczecin, Koszalin, Bielsko-Biała, Ohio (USA). Prace w zbiorach prywatnych w kraju i za granicą. Formy wypowiedzi artystycznej: malarstwo, kompozycje - technika własna, rysunek, grafika, fotografia.

"Prezentowane na wystawie kompozycje są obrazami z papieru - reliefami. Punktem wyjścia dla moich prac jest fascynacja papierem jako tworzywem. Odwołuję się w nich do specyficznej  struktury rytmicznej uzyskiwanej w wyniku różnych eksperymentów z tym medium. Interesuje mnie pewien szczególny stan pomiędzy powierzchnią płaską a przestrzenią. Odczuwanie przestrzeni zaczyna się wówczas, gdy jako fizyczny aspekt dochodzi do głosu światło i cień. W związku z tym faktem światłocień ma ogromny udział w moich pracach. Odgrywa on tak istotną rolę, gdyż zakładając mobilne zachowanie się oglądającego, zmienia on swoje znaczenie. W moich pracach łączę ze sobą zjawisko światłocienia z aspektem kolorystycznym."
Agnieszka Wasiak

"(...) Istotną cechą twórczości Agnieszki Wasiak jest nie tylko eliminacja z utworów funkcji przedstawiających i wyrazowych oraz posługiwanie się elementami geometrycznymi, ale także rezygnacja z tradycyjnych form wypowiedzi malarskiej: odręcznie wykonanej kreski, punktu czy plamy barwnej. Od początku uprawiania samodzielnej działalności artystycznej autorka wybrała papier, jako podstawowe tworzywo swoich poszukiwań. Wyjątkowe możliwości plastyczne tego medium spowodowały, że stało się ono reprezentatywnym źródłem inspiracji twórczych artystki. W pracach Agnieszki Wasiak papier przestaje być jedynie tłem i staje się najważniejszym elementem kompozycyjnym. (...)" 
Ewa Wojtyniak - Dębińska

Wystawa "Między płaszczyzną a przestrzenią" to kompozycje, w których Agnieszka Wasiak świadomie zrezygnowała z tradycyjnych form wypowiedzi artystycznej oraz koncepcji przedstawieniowych na rzecz form geometrycznych - prostych, równoległych lub przecinających się linii, tworzących sieć powtarzalnych zrytmizowanych struktur. To pozorne odejście od rzeczywistości, bo choć w realnym świecie linie proste nie istnieją, to jednak światło rozchodzi się po prostych. Właśnie światło jest dla autorki ważnym elementem konstrukcji dzieła. Sposób jego rozchodzenia się, subtelność efektów światłocieniowych na reliefowych, ażurowych powierzchniach papieru, sposób załamywania się i wędrówki po wielowarstwowych płaszczyznach, wywołuje przeżycia bardziej estetyczne niż emocjonalne. Fascynacja papierem oraz grą światła i cienia na powierzchni to światło załamującej, stanowią swoisty walor prac łudzących oko trójwymiarowością.
Katarzyna Pisarczyk, Dyrektor BWA w Sandomierzu


Agnieszka Wasiak Kompozycja nr III, papier/technika własna, 70x70cm, 2012r.Agnieszka Wasiak Kompozycja nr V, papier/technika własna, 70x70cm, 2012r.Agnieszka Wasiak Kompozycja nr VII, papier/technika własna, 70x70cm, 2012r.
Agnieszka Wasiak - wernisaż, 12 kwietnia 2013r.Wernisaż, 12 kwietnia 2013r.Wernisaż, 12 kwietnia 2013r.
Wernisaż, 12 kwietnia 2013r.Wernisaż, 12 kwietnia 2013r.Wernisaż, 12 kwietnia 2013r.
1

Agencja reklamowa GAMA © 2009