BWA Sandomierz Galeria Sztuki Sandomierz
BWA Sandomierz

O Galerii
Biuro Wystaw Artystycznych w Sandomierzu zostało powołane 31 grudnia 1975 roku decyzją Wojewody Tarnobrzeskiego. Po reformie administracyjnej kraju w 1999 roku BWA zostało Instytucją Kultury Powiatu Sandomierskiego. W ciągu tych kilkudziesięciu lat działalności powstały ciekawe kolekcje sztuki współczesnej: malarstwa, rysunku, grafiki, szkła unikatowego i instalacji plastycznych. Podstawową formą działalności BWA było i jest organizowanie wystaw dzieł sztuki współczesnej. Od początku swojej działalności do końca 2019 roku BWA w Sandomierzu zorganizowało 594 wystawy malarstwa, grafiki, rysunku, rzeźby, instalacji i aranżacji przestrzennych, obiektów i akcji plastycznych.
Przez 45. lat istnienia BWA prezentowało najbardziej interesujące zjawiska w sztuce polskiej.  Publiczność mogła podziwiać twórczość wielu wybitnych artystów, m.in. Stasysa Eidrigieviciusa, Stanisława Puchalika, Stefana Suberlaka, Eugeniusza Delekty, Jana Bresińskiego, Antoniego Fałata, Janusza Przybylskiego, Janusza Stannego, Jana Tarasina, Magdaleny Abakanowicz, Jerzego Panka, Marii Anto, Gustawa Zemły, Andrzeja Kaliny, Jana Dobkowskiego, Stanisława Mazusia, Franciszka Maśluszczaka, Zbigniewa Warpechowskiego. Galeria Sztuki Współczesnej BWA gościła również artystów zagranicznych, prezentując ponad 20 wystaw z ich udziałem: m.in. Reginy Le Moigne z Francji, grupy artystycznej "Bigos" z Anglii, występy performerów z międzynarodowej grupy "Black Market", Didiera Pozzy z Francji, Rudolfa Haerdiego ze Szwajcarii, Diane Miller i grafików z Manhattan Graphic Center z USA.

BWA było inicjatorem interesujących wydarzeń artystycznych, które realizowane były ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programów Operacyjnych. Były to m.in.: "Pomiędzy Duchem a Materią" - wystawa unikatowych form przestrzennych - Lilli Kulki, "ALTERNATYWY 2007 - sztuka jako wydarzenie artystyczne - sztuka performance, instalacja, obraz-obiekt, nowe media" z udziałem Z.Warpechowskiego, Z.Piotrowskiego, E.Zarzyckiej, M.Wrońskiej, K.Klimka, S.Marca, J.Michalaka, "DEDYKACJE - Minifestiwal" - artystyczne urodziny Zbigniewa Warpechowskiego - 45-lecie pracy twórczej, 40-lecie pierwszego w Polsce wystąpienia. W latach 1984 - 2003 BWA w Sandomierzu w ramach edukacji w zakresie współczesnych sztuk wizualnych prowadziło warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży "Tęczowy Plener". Cieszyły się ogromnym uznaniem dzieci i ich rodziców. W roku 2009 ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego przeprowadzono "Marcowe Gry" - warsztaty interdyscyplinarne dla młodzieży I LO Collegium Gostomianum w Sandomierzu.
Bogaty dorobek BWA  jest dziedzictwem nas wszystkich i służy rozwojowi kulturalnemu i emocjonalnemu przyszłych pokoleń.
<h4>Wystawa Jerzego Beresia w Galerii BWA - 1991 rok</h4><h4>Wystawa Magdaleny Abakanowicz w Galerii BWA - 1997 rok</h4><h4>Realizacja Rudolfa Haerdie w przestrzeni Starego Miasta w Sandomierzu - 2005 rok</h4>
<h4>Wystawa Andrzeja Kaliny w Galerii BWA - 2010 rok</h4>Wystawa Marka Radke w Galerii BWA - 2013 rokWystawa Gayi Lastovjak w Galerii BWA - 2016 rok
1
Agencja reklamowa GAMA © 2009